Hur vi jobbar & vår bostadsutveckling - ByggVesta

Förflytta tanken. Förändra staden.

Hur vi jobbar

ByggVesta tar ett brett ansvar för de bostadsområden där vi bygger och förvaltar. Vi tar tidigt ansvar för hela områdets utveckling, äger långsiktigt och gör investeringar där som gynnar såväl oss, som våra hyresgäster och andra intressenter.

FN:s globala hållbarhetsmål

Global hållbarhet

Vi vill skapa bostäder och områden som inte bara är hållbara utan även bidrar till en bättre värld. FN:s globala hållbarhetsmål ger oss viktig vägledning i vår ständiga strävan mot att vara en positiv kraft för samhället och miljön.

Hur vi bygger

Ett smartare sätt att bygga hus

Vårt flexibla huskoncept gör det möjligt att bygga en riktigt bra bostadsprodukt på ett mer rationellt sätt. Vi är specialister på att utveckla bostäder och få ambitiösa projekt att bli verklighet. Vi försöker hela tiden hitta nya sätt att minska belastningen på miljön i byggnadsprocessen såväl som i förvaltningen och tillsammans med våra partners finjusterar vi ständigt vårt koncept och våra arbetssätt för att nå bättre resultat.

Hur vi förvaltar

Välskötta hus, hög service och lokal närvaro

Vi förvaltar hus med hög service och närvarande förvaltare för att skapa välskötta och trivsamma kvarter. Husen är utvecklade för att kräva så lite energi som möjligt och skapa goda förutsättningar för ett miljövänligare boende. Vi tecknar hållbara kontrakt med våra hyresgäster – en gemensam överenskommelse om åtgärder för minskad klimat- och miljöpåverkan och också grön mobilitet, biologisk mångfald och viktiga sociala åtgärder som uppmuntrar till trygghet och delaktighet.

Vår metod för hållbar stadsutveckling

Projektutveckling

Varje gång vi bygger innebär det en förändring av staden. Lokala ekosystem och människor i området påverkas av hur och var vi väljer att bygga nytt och bygga om. Därför bygger vi inte bara hus, utan värnar, förbättrar och förvaltar hela områden. I planeringsskedet av alla våra projekt använder vi Stadsutvecklingsstegen för att utforma hållbara livsmiljöer. Det är vår egen arbetsmetod som utgår från FN:s Globala Hållbarhetsmål.

Socialt värdeskapande

Trygghet & inkludering

Vi vill vara del av lokalsamhället och tar därför aktiva beslut som gynnar de bostadsområden där vi bygger och förvaltar bostäder. Vårt arbete handlar både om att få våra boende att känna sig inkluderade och trygga, samt likväl att satsa på sociala projekt.

Så jobbar ByggVestaUtvecklar och bygger

Innovativa bostäderFörvaltar och underhåller

hållbara fastigheterÄger långsiktigt

bostäder i attraktiva områden

Kundservice