Förflytta tanken. Förändra staden.

Hur vi jobbar

ByggVesta tar ett brett ansvar för de bostadsområden där vi bygger och förvaltar. Vi tar tidigt ansvar för hela områdets utveckling, står kvar som långsiktig ägare och gör investeringar där som gynnar såväl oss, som våra hyresgäster och andra intressenter.

Hur vi bygger

Ett smartare sätt att bygga hus

Vårt flexibla huskoncept gör det möjligt att bygga en riktigt bra bostadsprodukt på ett mer rationellt sätt. Vi är specialister på att utveckla bostäder och få ambitiösa projekt att bli verklighet. Vi försöker hela tiden hitta nya sätt att minska belastningen på miljön i byggnadsprocessen såväl som i förvaltningen och tillsammans med våra partners finjusterar vi ständigt vårt koncept och våra arbetssätt för att nå bättre resultat.

Hur vi förvaltar

Välskötta hus, hög service och lokal närvaro

Vi förvaltar hus som vi själva skulle vilja bo i: med hög service och lokalt närvarande förvaltare skapar vi välskötta hus och trivsamma kvarter. Husen är utvecklade för att kräva så lite energi som möjligt och skapa goda förutsättningar för ett miljövänligare boende.  Vi tecknar hållbara kontrakt med våra hyresgäster – en gemensam överenskommelse om åtgärder för minskad klimat- och miljöpåverkan och också grön mobilitet, biologisk mångfald och viktiga sociala åtgärder som uppmuntrar till trygghet och delaktighet.

Vår metod för hållbar stadsutveckling

Stadsutvecklingsstegen

Varje gång vi bygger innebär det en förändring av staden. Lokala ekosystem, befintliga boende och framtida hyresgäster påverkas alla av hur och var vi väljer att bygga nytt och bygga om. Därför bygger vi inte bara hus, utan värnar, förbättrar och förvaltar hela områden.

I alla våra projekt använder vi Stadsutvecklingsstegen, som är vår egen arbetsmetod i planeringsskedet, som utgår från FN:s Globala Hållbarhetsmål. Med denna metod arbetar vi systematiskt med att utforma hållbara livsmiljöer.

Yalla Rinkeby

Yalla Rinkeby är en cateringfirma med caféverksamhet och ett socialt företag som startades på ByggVestas initiativ. Via sin verksamhet ger de kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden möjlighet till integration och arbete.

Så jobbar ByggVestaUtvecklar och bygger

Innovativa bostäderFörvaltar och underhåller

hållbara fastigheterÄger långsiktigt

bostäder i attraktiva områden

Kundservice