ByggVesta

  • Mina Sidor/Felanmälan
  • Om oss
  • Bo hos oss
  • Våra projekt
Mina Sidor/FelanmälanStäll dig i köLediga lägenheter

Visselblåsning

ByggVesta strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik. I vår verksamhet värnar vi om säkerhet och respekt för alla de människor som berörs av vår verksamhet.

Vår visselblåsartjänst

Vår visselblåsartjänst är ett ”early warning system” för att minska risker. Visselblåsartjänsten kan användas för att varna om allvarliga risker för oegentligheter som kan påverka människor, vår organisation, samhället eller miljön. Din rapport kan innehålla information om brottslighet, oegentligheter och överträdelser eller andra handlingar som bryter mot EU:s eller nationell lagstiftning i en arbetsrelaterad kontext.

För att trygga din anonymitet hanteras tjänsten av en extern part WhistleB, Whistleblowing Centre. Kommunikationskanalen är krypterad och lösenordsskyddad.

Visselblåsarkanalen är tillgänglig på svenska och engelska. Du rapporterar ditt ärende här: https://report.whistleb.com/byggvesta

Alla meddelanden behandlas konfidentiellt.

ByggVestas policy för visselblåsning


Whistleblowing

ByggVesta strives to maintain a transparent business climate and high business ethics. We value the safety and respect of everyone affected by our business.

ByggVesta’s whistleblowing channel

Whistleblowing provides an opportunity to report suspicions of misconduct; anything that is not in line with our values and policies. Our whistleblowing service is an early warning system to reduce risks. Whistleblowing can be used to inform about a concern about something that is not in line with our values and ethical code, and that may seriously affect our organisation or a person's life or health.

The whistleblowing service is provided by an external partner WhistleB, Whistleblowing Centre, to ensure anonymity. The communication channel is encrypted and password-protected.

The whistleblowing channel is available online in Swedish and English. You can create a report here: https://report.whistleb.com/byggvesta

All messages will be processed in confidence.

© ByggVesta AB 2019