ByggVesta

  • Mina Sidor/Felanmälan
  • Om oss
  • Bo hos oss
  • Våra projekt
Mina Sidor/FelanmälanStäll dig i köLediga lägenheter

Ett fastighetsbolag som vill mer

ByggVesta utvecklar boende för ett hållbart samhälle och förvaltar det vi bygger upp. Vi är en kunskapsintensiv organisation med engagerade medarbetare som alltid driver utvecklingen framåt. Sedan början av 2000-talet utvecklar vi gröna bostadsfastigheter för egen förvaltning och har idag 3000 hyresrätter på attraktiva adresser i svenska storstäder och en årlig tillväxttakt på cirka 600 lägenheter.

Vision

Vi vill förändra världen och vi gör det genom våra hus

Affärsidé

ByggVesta utvecklar, bygger, äger och förvaltar hyresfastigheter för långsiktigt hållbart och prisvärt boende i attraktiva lägen. Vårt arbetssätt, våra metoder och lösningar kännetecknas av ständig utveckling, och våra fastigheter av ett bestående mervärde i såväl ägande, förvaltning som boende. Tack vare att vi tänkt om kan vi idag erbjuda våra hyresgäster både hög kvalitet och miljöprofil till en vettig hyra.

”ByggVesta är ett viljestarkt bolag med drivna personer och en tydlig målbild.”

Våra värderingar

På ByggVesta arbetar vi med fokus på samhällsnytta, omtanke och långsiktighet. Med det menar vi att vi ser till att vårt arbete skapar mervärden för fler; att vi bryr oss om våra hyresgäster, varandra, våra samarbetspartners och omvärlden; och att vi lär oss av våra erfarenheter och prövar nya idéer för att bygga hållbara resultat. Vi nöjer oss inte med att prata – vi vågar och gör.

Organisation och ägande

Tack vare vår platta organisation har vi lätt att följa och anpassa oss efter omvärldens förändringar med nya trender, nya möjligheter och nya krav. Vi har alltid en nära dialog med våra uppdragsgivare och samarbetspartners i alla delar av verksamheten. Och inte minst närhet till våra hyresgäster. Till vår hjälp har vi också ett omfattande nätverk av underleverantörer runtom i Europa.

Vi har fyra kontor runt om i Sverige:

ByggVesta Stockholm Box 30010, 104 25 Stockholm Besöksadress: Lindhagensgatan 74

ByggVesta Linköping Studievägen 5 583 29 Linköping

ByggVesta Göteborg Lindholmsallén 49 417 53 Göteborg

ByggVesta Malmö Västra Varvsgatan 47 211 14 Malmö

Historik

1951 grundades bolaget ByggVesta av byggnadsingenjör Åke Eriksson i Linköping. Under 50- och 60-talen var verksamheten huvudsakligen inriktad på byggentreprenad, men i takt med ökad finansiell styrka förvärvades efterhand allt fler fastigheter. Under 90-talet utgjorde ByggVestas kommersiella fastigheter huvuddelen av verksamheten. I avsaknad av byggnation av hyresrätter i slutet av 90-talet och i början av 2000-talet beslutade ByggVestas styrelse att bolaget skulle återuppta produktion av bostadsfastigheter för egen förvaltning. Med renodlat fokus på utveckling av bostäder avyttrade bolaget delar av det kommersiella beståndet år 2005.

Sedan dess riktar vi framförallt in oss på Sveriges storstadsregioner, där behovet av nya attraktiva hyresrätter är som störst. Och vi kunde dessutom fortsätta bygga miljövänliga hyresrätter med vettiga hyror även då subventionerna försvann och byggandet av hyresrätter tvärstannade i Sverige. Att vi utsågs till Årets Fastighetsägare 2008 var en bekräftelse att vi är på rätt väg, liksom att vi fem år i rad vann vi Kundkristallen för bästa produkt. Idag har vi runt 3000 hyresrätter på attraktiva adresser i svenska storstäder och en årlig tillväxttakt på cirka 600 lägenheter.

© ByggVesta AB 2019