Vi utvecklar bostäder & bidrar till hållbart samhälle - ByggVesta

Vi är ByggVesta

Bolaget

ByggVesta utvecklar boende för ett hållbart samhälle och förvaltar det vi bygger upp.

Ett fastighetsbolag som vill mer

ByggVesta utvecklar bostäder som bidrar till ett bättre och mer hållbart samhälle. Vi är en kunskapsintensiv organisation med engagerade medarbetare som alltid driver utvecklingen framåt. Sedan början av 2000-talet utvecklar vi gröna bostadsfastigheter för egen förvaltning och investerar i närområdet genom integrerande och trygghetsfrämjande initiativ. ByggVesta förvaltar idag omkring 4 500 hyresrätter på attraktiva adresser i svenska storstäder och har ett totalt Eget kapital på cirka 2,5 miljarder kronor.

Vision

Vi förändrar världen genom våra hus

Affärsidé

ByggVesta är specialister på yteffektiva, prisvärda och hållbara fastigheter. Vi bygger i kollektivtrafiknära lägen och riktar oss till alla med normal inkomst som inte vill eller kan binda sitt kapital i ett boende. Med ett nytänkande arbetssätt tar vi helhetsansvar för en långsiktig och inkluderande stadsutveckling.

Våra värderingar

På ByggVesta arbetar vi med fokus på samhällsnytta, omtanke och långsiktighet. Med det menar vi att vi ser till att vårt arbete skapar mervärden för fler; att vi bryr oss om våra hyresgäster, varandra, våra samarbetspartners och omvärlden; och att vi lär oss av våra erfarenheter och prövar nya idéer för att bygga hållbara resultat. Vi nöjer oss inte med att prata – vi vågar och gör.

ByggVesta är ett viljestarkt bolag med drivna personer och en tydlig målbild.

Organisation och ägande

ByggVesta ägs till 100 % av Stellar ByggVesta Partners LLC genom dotterbolaget Bansvik Holding AB. Stellar ByggVesta Partners LLC är ett familjeägt bolag med ett tydligt och långsiktigt mål att öka fastigheters värde över flera generationer genom social och miljömässig hållbarhet. Bolaget har sitt säte i Seattle, USA. ByggVesta samarbetar även med Bonnier Bostad AB genom bolaget HållBo AB som äger och förvaltar hållbara bostäder i Stockholm, Uppsala och Malmö.

Tack vare vår platta organisation har vi lätt att följa och anpassa oss efter omvärldens förändringar med nya trender, nya möjligheter och nya krav. Vi har alltid en nära dialog med våra uppdragsgivare och samarbetspartners i alla delar av verksamheten. Och inte minst närhet till våra hyresgäster. Till vår hjälp har vi också ett omfattande nätverk av underleverantörer runtom i Europa.

Vi har fyra kontor på olika orter i Sverige.

Kundservice