Vi som hyresvärd tar hand om våra hyresgäster - ByggVesta

För dig som har ByggVesta som hyresvärd

Info för hyresgäster

Här hittar du information som du bör ta del av när du bor i en av våra fastigheter.

Hur du hittar till oss

Enklast når du oss via Mina Sidor här på hemsidan. Där kan du bland annat se hyresavier, avtal, göra felanmälan och ändra dina kontaktuppgifter.

Din lägenhet

Flyttanmälan / Folkbokföring

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket så att du får rätt folkbokföringsadress. Du ska då uppge ditt fyrsiffriga lägenhetsnummer som du finner på ditt hyreskontrakt samt på din lägenhetsdörr. Gör din flyttanmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket skickar sedan din nya adress till myndigheter och företag, men vill du ha eftersändning av annan post kan du beställa det hos Svensk adressändring mot en avgift.

Om du hyr en lägenhet av oss, men INTE är folkbokförd/mantalskriven på den adressen begår du ett brott mot Folkbokföringslagen, vilket vi alltid anmäler till Skatteverket. Se undantag vid andrahanduthyrning nedan.

Teckna en hemförsäkring

Du måste ha en giltig hemförsäkring under hela hyrestiden och du kan teckna det med valfritt försäkringsbolag. Tecknar du hemförsäkring genom Hedvig får du en månad gratis hemförsäkring, använd följande länk: hedvig.com/byggvesta (du behöver ha svenskt personnummer för att teckna hemförsäkring hos Hedvig)

Vad får jag göra själv?

Du får inte, utan särskilt tillstånd från hyresvärden, ändra lägenhetens fasta inredning eller utrustning. Ej heller göra ingrepp eller förändring i lägenhetens vatten-, värme- eller elsystem.

Trots att du bor i en hyresrätt har du rätt att göra åtgärder i lägenheten så länge det går att återställa när du flyttar därifrån. Självklart får du sätta upp tavlor, hyllor, TV etc. men tänk på att använda rätt verktyg och material, samt att det ska återställas när du flyttar från lägenheten, annars riskerar du att bli ersättningsskyldig.

Vid större åtgärder som exempelvis målning av väggar önskar vi att ni gör detta i samråd med fastighetsförvaltaren/områdesansvarig.

Regler mot trångboddhet

Vi tillämpar regler mot trångboddhet för att förhindra osunda boendeförhållanden. Antal personer som ska bo i lägenheten måste vara rimligt i förhållande till lägenhetens planlösning och storlek. Därför har vi dessa regler (boende personer inklusive barn):

1 rok – max två personer
2 rok – max tre personer
3 rok – max fyra personer
4 rok – max sex personer
5 rok – max åtta personer

Skador och slitage

Fel eller brister i lägenheten ska snarast anmälas till hyresvärden. Det gäller även eventuell förekomst av ohyra/skadeinsekter. Felanmälan gör du enklast via Mina sidor.

En felanmälan avseende skada som orsakats av dig som hyresgäst (onormalt slitage) t ex att du tappat en parfymflaska i handfatet så att en spricka uppstått, eller om du på annat sätt varit vårdslös med lägenhetens inredning, kan du själv komma att debiteras för detta vid åtgärd av skadan.

När du flyttar ut kommer en besiktning att genomföras som då bedömer eventuellt slitage. Om detta överstiger det som bedöms vara vanligt levnadsslitage, kommer du att bli debiterad, så var rädd om din lägenhet.

Sopsortering

Då vi som hyresvärd tillhandahåller möjlighet till sopsortering är det viktigt att du känner till vad som gäller.

Här är en länk, som informerar på över 30 språk om hur du sorterar dina sopor. Skriv gärna ut detta dokument och förvara synligt hemma.

Felanmälan

Felanmälan görs alltid via ”Mina Sidor” eller via telefonnumret du finner bland annat på dina hyresavier.

ByggVesta ansvarar endast för rena fastighetsfel. Vid övriga fel samt tjänster utförda av förvaltaren debiteras hyresgästen enligt gällande debiteringslista som finns publicerad i Mina Sidor.

Hyresinbetalningar

Hyran betalas månadsvis i förskott med bankgiro eller autogiro och ska vara Grön Bostad/ByggVesta tillhanda senast den sista vardagen i föregående månad. Du har en skyldighet att betala hyran oavsett om du fått någon avi eller inte. Du når alltid din hyresavi via Mina Sidor. Om hyran inte är oss tillhanda i tid skickas ärendet vidare för inkasso utan förvarning.

Autogiro är en kostnadsfri tjänst och ett bekvämt sätt att betala hyran på utan att behöva bevaka förfallodagar. Det enda villkoret är att det finns pengar på kontot när dragningen sker.

Ansökan om autogiro kan du i de flesta fall göra direkt via din internetbank.

Viktigt att tänka på vid autogiro: Det kan dröja innan autogirot sätts igång. Autogiro är en service för hyresbetalning som vi tillhandahåller, men det är ändå ditt ansvar att kontrollera ditt konto så att pengarna faktiskt dragits från ditt konto på förfallodagen.

I dagsläget kan vi inte erbjuda e-faktura.

Parkering

Är du intresserad av att hyra en garageplats kan du kontakta Aimo Park eller Parkando som hyr ut och bevakar alla parkeringar i och runt våra fastigheter. (Kontrollera vilket parkeringsbolag som ansvarar för just din fastighet – Du finner den informationen inloggad på Mina sidor)

Aimo Park
0771-96 90 06
E-mail: kundservice@aimopark.se

Parkando
E-mail: kundservice@parkando.se

Värmen i bostaden

Vi på ByggVesta arbetar intensivt för att hushålla med energin utan att det ska påverka komforten i era bostäder. I enlighet med Folkhälsomyndighetens och Hyresgästföreningens riktlinjer och rekommendationer arbetar vi för att hålla 20 grader i era bostäder samtidigt som vi dämpar temperaturerna i övriga utrymmen.

Tips och fakta om temperaturen i er bostad

När vädret ändrar sig tar det lite tid för husen att vänja sig vid de lägre temperaturerna ute. Vi eftersträvar, som nämnt, 20 grader i lägenheterna. Här kommer lite tips för att värmen ska fungera så bra som möjligt i er bostad.

  • Ställ vredet på max på er termostat som ni endera har på elementen eller på väggen i er lägenhet.
  • För att få en jämn och bra värme måste luften cirkulera. Håll elementen fria från möbler och blockera inte luftströmmarna som kommer i takvinklarna.
  • Luft i rörelse upplevs kallare än stillastående luft, om ni känner efter på luften som strömmar in i lägenheten kan den upplevas kall trots att den är uppvärmd och varmare än övrig luft i er bostad.
  • Motverka strålningskyla från fönster med hjälp av gardiner.
  • Om ni upplever behov av vädring, Vädra snabbt och intensivt, gärna med tvärdrag. Öppna fönstret helt och släpp in en stor mängd frisk uteluft. Stäng efter en kort stund så att inte möbler och väggar/byggnad hinner kylas ner. Vädringen blir effektivare då det mesta av rummets luftvolym byts ut på kort tid.
Upplever ni att ni har det kallare än 20 grader?

Er bostad är dimensionerad för att hålla 20 grader i er bostad när vredet är på max på termostaten som finns endera på elementen eller på väggen i er lägenhet. Om ni upplever att ni har det kallare än så och gör en felanmälan så kommer tekniker besöka er bostad för att kontrollmäta temperaturen. Teknikern kommer mäta temperaturen i vistelsezonen i er bostad, vilket motsvarar ytan i er bostad som är 1 meter ifrån dörrar/fönster samt 0,6 meter ifrån ytterväggar. Om teknikerns mätning visar under 20 grader kommer denne vidta åtgärder så ni kommer upp i tillräcklig värme hemma.

Felanmälan gör ni på Mina sidor, eller genom att ringa det nummer som står på anslaget i ert trapphus.

Vidare läsning

Läs gärna mer om rekommendationer och riktlinjer hos Folkhälsomyndigheten och Hyresgästföreningens hemsidor:
Tillsynsvägledning om temperatur inomhus — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)
Hur varmt eller kallt får det vara inomhus? – Hyresgästföreningen (hyresgastforeningen.se)

Trivsel, skötselråd och vad som åligger dig som hyresgäst att göra själv

För att alla ska trivas med sitt boende är det viktigt att visa hänsyn och respektera varandra. Dessa skötselråd kan i undantagsfall utföras av tekniker på bekostnad av hyresgästen själv.

För att minska risken för stopp i fastighetens avloppssystem; häll inte matolja, fett, ägg och dylikt i diskho eller övriga avlopp. Endast toapapper och det som passerat genom kroppen får gå i toalettstolen.

Här finner du instruktioner hur du ska sköta din lägenhet på bästa och enklast möjliga sätt. Först några filmklipp, och sedan instruktioner med text och bild.

Ljud

Musik är en självklar del i livet för många, men håll en lagom volym, särskilt sena kvällar. Enligt hyreslagen ska du som hyresgäst ta extra hänsyn till dina grannar mellan 20.00 och 08.00 varje dag. En gängse regel är att efter 22.00 ska det vara tyst, veckans alla dagar. Om du vid ett specifikt tillfälle ska ha en fest så meddela gärna dina grannar i god tid och tänk på att respektera din omgivning.

Du bör undvika att hamra/borra i lägenheten mellan 20.00 och 08.00 på vardagar och innan 10.00 på lördag, söndag samt helgdag.

Tänk på att om du orsakar en störning enligt störningsjourens bedömning på plats, så debiteras du kostnaden för störningsjourens utryckning.

Rökning/Rökförbud

Rökförbud gäller i husets samtliga allmänna utrymmen.
Rökförbudet gäller även vid entréer till fastigheten samt på loftgångar där hyresgäster bor och passerar.
Tänk på dina grannar, astmatiker eller allergiska personer.
Vänligen rök utomhus en bra bit från entrén, och ta hand om fimparna, tack.

Husdjur

Husdjur ska hållas kopplade såväl ute som i gemensamma utrymmen inomhus. Som djurägare är du skyldig att ha uppsyn över ditt husdjur, så det inte orsakar störningar, skadar någon eller förorenar lekplatser och trädgårdsytor eller utrymmen i huset.

Lägg inte ut mat till djur då det kan dra till sig råttor och fåglar.

Allmänna utrymmen

För att säkerställa en god framkomlighet för utryckningspersonal och minska risk för spridning av eventuell brand ska allmänna ytor i fastigheten hållas fria från personliga föremål.

Vid överträdelse omhändertas föremålen och berörd hyresgäst kan debiteras.

Soppåsar får inte läggas ut på loftgångar/i trapphus eftersom de drar till sig råttor och fåglar. Om du skräpar ner i allmänna utrymmen (som trapphuset eller soprummet) kan du bli skyldig att betala en tilläggsavgift för städning och sanering.

Balkong eller uteplats

Om du vill grilla på balkongen eller uteplatsen – använd en el-grill.

Mattor skakas så det inte påverkar dina grannar, alltså inte från balkongen eller fönster.

Du ansvarar för att hålla balkong /uteplats fri från snö och is, och för att stänga fönster eller dörr så vatten- eller frysskador inte uppkommer. Tänk också på att stark vind kan skada fastigheten om fönster eller dörrar blåser upp.

Blomlåda och dylikt är trevligt men får bara hängas på insidan av räcket på balkong/uteplats och inte utanför fönster.

Det är inte tillåtet att ha en plastpool (t ex uppblåsbar) för barn, med vatten i på balkong/loftgång, då varken balkong eller loftgång är konstruerade/dimensionerade för detta ändamål.

Släckta fimpar och snus läggs självfallet i din egen soppåse.

Parabol, antenn och markis

Parabol eller antenn får inte monteras på fastighetens fasad eller tak. Markis eller annan solavskärmning får inte monteras på fasad utanför lägenheten. Endast invändig solavskärmning är tillåten.

Parkering/garage

Garaget är endast avsett för uppställning av ett (1) motorfordon per förhyrd p-plats, samt i vissa fastigheter även cyklar, men då på särskilt anvisad plats. Av brandsäkerhetsskäl får således ingenting övrigt, så som extra däck, kemiska vätskor eller dylikt placeras där. Garagestädning ska enkelt kunna göras.

Endast byte av däck samt invändig städning i bilen får ske i garaget förutsatt att inget skräp lämnas kvar. Biltvätt, service och övriga reparationer sker på verkstad eller avsedd plats i garaget, om sådan finns.

Övrigt

Andrahandsuthyrning

Uthyrning av lägenheten i andrahand måste godkännas av hyresvärden. Ansökan ska inkomma till hyresvärden minst en månad före önskad uthyrning. För att få hyra ut i andra hand ska kontraktsinnehavaren ha varit skriven på adressen i minst ett år.

Godkända motiv till andrahandsuthyrning är t ex

  • Arbete på annan ort (kopia på anställningsavtal krävs)
  • Studier på annan ort (kopia på antagningsbesked eller liknande krävs)
  • Utlandsvistelse (fullmakt för kontaktperson krävs)
  • Samboskap på prov (personbevis på blivande sambo samt kopia på dennes hyresavtal/köpekontrakt krävs)

Intyg på anledning till andrahandsuthyrning ska postas som bilagor med ansökan.
Vid ett godkännande av andrahandsuthyrning kräver vi att få in en kopia på andrahandshyresavtalet och vi förbehåller oss rätten att kontakta andrahandshyresgästen.

Olovlig andrahandsuthyrning bryter mot hyreslagen. Kom ihåg att det alltid är du som förstahandshyresgäst som ansvarar för lägenheten, eventuella störningar samt hyresbetalningen.

När du har fått din uthyrning godkänd och hyr ut i andra hand till någon annan och inte längre själv bor kvar, ska du vara folkbokförd på den adress där du faktiskt bor. Det är den eller de som bor i den uthyrda lägenheten som ska vara folkbokförda där. Det är viktigt att både lägenhetsinnehavaren och andrahandshyresgästen är rätt folkbokförda. ByggVesta anmäler alltid upptäckta brott mot Folkbokföringslagen till Skatteverket.

Det finns strikta regler för andrahandsuthyrning i hyreslagen. Läs mer om dem här: Regler för andrahandsuthyrning (PDF)

Blanketter för bland annat andrahandsuthyrning finner du här.

Ansökan med tillhörande bilagor postas till:

ByggVesta/Grön Bostad
Box 30010
104 25 Stockholm

Observera att ansökan ska vara oss tillhanda minst en månad innan önskad avtalsperiod.

Andrahandsuthyrning av studentlägenhet

Vill du hyra ut din studentlägenhet i andra hand krävs tillstånd av hyresvärden. Din andrahandshyresgäst måste också vara student. Giltiga skäl är studier på annan ort eller samboskap på prov. Intyg för studier på annan ort eller intyg för samboskap ska lämnas in som bilaga. Observera att även studieintyg för andrahandshyresgästen behöver bifogas ansökan. Andrahandsavtal med tillhörande bilagor postas/lämnas till områdesansvarig.

Olovlig andrahandsuthyrning bryter mot hyreslagen. Kom ihåg att det alltid är du som förstahandshyresgäst som ansvarar för lägenheten, eventuella störningar samt hyresbetalningen.

När du har fått din uthyrning godkänd och hyr ut i andra hand till någon annan och inte längre själv bor kvar, ska du vara folkbokförd på den adress där du faktiskt bor. Det är den eller de som bor i den uthyrda lägenheten som ska vara folkbokförda där. Det är viktigt att både lägenhetsinnehavaren och andrahandshyresgästen är rätt folkbokförda. ByggVesta anmäler alltid upptäckta brott mot Folkbokföringslagen till Skatteverket.

Blanketter för bland annat andrahandsuthyrning/andrahandsavtal för studentbostad finner du här.

Ansökan med tillhörande bilagor postas/lämnas till områdesansvarig.

Lägenhetsbyte

ByggVesta/Grön Bostad har ingen intern byteskö. Byte av bostad kan ske genom ett direktbyte eller en så kallad byteskedja. Enligt hyreslagen §35 måste du ha beaktansvärda skäl för att få tillstånd till lägenhetsbytet. Det kan till exempel vara att du på grund av ändrade familjeförhållanden behöver mindre eller större bostad. För att byta din lägenhet behöver du ha bott i den i minst ett år innan vi kan godkänna bytet.

Om du vill ansöka om ett lägenhetsbyte måste du fylla i en bytesblankett och posta tillsammans med bilagor till oss. Blanketter för bland annat bytesansökan hittar du här.

Tillsammans med bytesansökan ska följande dokument finnas med, från personen du vill byta med:

Kopia på hyreskontrakt eller motsvarande
Kopia på anställningsavtal
Tre lönespecifikationer
Personbevis samt

OBS! För hyresgäst som ska flytta till oss kräver vi även ”Min UC” (finns att ladda upp på www.minuc.se)

Ansökan med tillhörande bilagor postas till:

ByggVesta/Grön Bostad
Box 30010
104 25 Stockholm

Ansökan ska vara oss tillhanda minst 4 månader innan önskat bytesdatum.

Bytesansökan ska godkännas av oss och annan hyresvärd/hyresvärdar innan bytet kan genomföras. Vid byten följer vi vår vanliga hyrespolicy.

Uppsägning av hyreskontrakt

Uppsägning av lägenhet ska ske minst 3 (tre) hela kalendermånader innan utflyttning. För studentlägenheter är uppsägningstiden 2 (två) kalendermånader om du säger upp lägenheten efter avtalstidens början. Säger du däremot upp din studentlägenhet innan avtalstidens början är uppsägningstiden 3 (tre) kalendermånader räknat från det månadsskifte som infaller närmast efter uppsägningen.

Du kan säga upp din lägenhet digitalt, inloggad på ”Mina sidor” med BankID / Mobilt BankID eller genom att skriva ut och fylla i en uppsägningsblankett och skicka till oss med post. Uppsägningsblanketten ska ha poststämplats senast den sista dagen i månaden. Om uppsägningen är ”partiell” – vänligen förtydliga detta på blanketten.

Enligt lag ska den avflyttande visa sin lägenhet till nästa hyresgäst. (Se hyreslagen, jordabalken kap. 12 paragraf 26 första stycket)
Vi kommer därför lämna ut dina kontaktuppgifter till potentiella intressenter som kommer att kontakta dig för att boka en tid för visning.

Uppsägningsblankett för hyresrätt finner du här.

Uppsägningsblanketten postas till:

ByggVesta/Grön Bostad
Box 30010
104 25 Stockholm

Uppsägningsblankett för studentbostad finner du här.

Uppsägningsblankett för studentlägenhet postas/lämnas till områdesansvarig. Du kan även säga upp din studentlägenhet digitalt, inloggad på ”Mina sidor” med BankID / Mobilt BankID.

Avflyttning sker senast klockan 12.00 den första vardagen i månaden. Om den avflyttande hyresgästen inte utrymmer lägenheten i tid är den skyldig att ersätta skadan som orsakas därav. Ni måste lämna tillbaka nycklarna senast klockan 12.00 på utflyttningsdagen.

Checklista för flyttstädningen finner du här.

Information om besiktning hittar du här.

Har du inte fått svar på din fråga? Använd vår tjänst ”Frågor & svar” som finns längst ner till höger på sidan och på sidan Kundservice.
Kundservice