Känn dig trygg genom hela uthyrningsprocessen - ByggVesta

För att teckna kontrakt med ByggVesta

Vår uthyrningspolicy

Alla som uppfyller vår hyrespolicy kan teckna ett hyreskontrakt och bli ytterligare en av våra mycket nöjda hyresgäster.

Vi erbjuder ett tryggt och hållbart boende med hög kvalitet som underlättar en medveten vardag för alla som bor hos oss. Alla som uppfyller vår hyrespolicy kan teckna ett hyreskontrakt och bli ytterligare en av våra mycket nöjda hyresgäster.

Dokument vi godkänner då du ska söka en lägenhet hos oss:

 • Arbetsgivarintyg/anställningsavtal samt de tre senaste lönespecifikationerna
 • Föräldrapenning med beslut från Försäkringskassan inklusive anställningsavtalet
 • Pensionsbesked och kontoutdrag
 • Beslut om sjukersättning/sjukpenning
 • Beslut om aktivitetsersättning (tidsbegränsat och för unga)
 • Beslut om A-kassa
 • Årsredovisning och intyg från revisor som visar hur mycket du som egen företagare tar ut i lön.
 • För studentlägenhet: Resultat för tidigare kurser (resultatintyg) och bevis på registrerade kurser (registreringsintyg) Är du nyantagen student laddar du upp ditt antagningsbesked.

Innan du kan tacka ja till en lägenhet måste du ladda upp giltiga intyg som styrker din inkomst eller att du är student. Tänk också på att du alltid måste ladda upp en kreditupplysning från Creditsafe, MinUC eller liknande tjänst. För alla våra hyresgästers trygghet polisanmäls all misstanke om falska intyg.

Intygen är sedan giltiga i 6 månader, så det är viktigt att du alltid har aktuella dokument uppladdade. Alla intyg laddar du upp via ”Mina sidor” på ByggVestas hemsida. Om du har en medsökande – glöm ej att ladda upp dokument som styrker även denna inkomst. Observera att vi verifierar dina uppladdade intyg först då du blir aktuell för en lägenhet.

Våra generella villkor

Specialvillkor, som till exempel för våra ungdomslägenheter, kan förekomma och framgår då av lägenhetsannonsen.

 • Hyresgästen ska ha fyllt 18 år vid hyreskontraktets upprättande.
 • Hyreskontrakt tecknas endast med den huvudsökande. Gemensam inkomst läggs till grund för godkännande i de fall medsökande finns som avser bo tillsammans med den huvudsökande.
 • Kreditupplysning tas alltid innan erbjudande om att teckna hyreskontrakt. Inga betalningsanmärkningar får föreligga.
 • Sökande måste ha ett svenskt personnummer för att registrera sig i vår kö, samt teckna ett hyreskontrakt.
 • Om den sökande tidigare haft förstahandskontrakt ska goda boendereferenser kunna uppvisas på anmodan. Inga störningsanmärkningar eller annan misskötsel får föreligga.
 • Du ska ha regelbunden inkomst i minst 6 månader från inflyttningsdagen i form av arbete, pension, inkomst av kapital, a-kassa, statliga studiemedel, föräldrapenning, sjukersättning, sjukpenning eller aktivitetsersättning (tidsbegränsat för unga)
 • Din månadsinkomst måste motsvara våra inkomstkrav (inkomstkraven avser bruttoinkomst = före skatt) - för ungdomslägenhet måste du tjäna minst 2 gånger månadshyran och för standardlägenhet 3 gånger månadshyran. Söker du en studentlägenhet finns inget inkomstkrav men du måste vara doktorand eller aktivt studerande på den ort där lägenheten ligger och klara minst 15 högskolepoäng per termin.
 • Vid inkomst av tjänst behöver du styrka att arbetet ligger inom pendlingsavstånd från orten där lägenheten du söker ligger.
 • Du får inte under hyresperioden äga eller hyra annan bostad samtidigt. Om du har ett annat boende måste du visa upp ett uppsagt hyreskontrakt alternativt försäljningskontrakt för din villa eller bostadsrätt.
 • När du har fått ett hyreskontrakt via vår bostadskö nollställs dina köpoäng (även eventuell medsökandes poäng) på inflyttningsdagen - om du inte får ett student- eller ungdomskontrakt för då får du behålla dina köpoäng.
 • En eventuell överlåtelse av hyreskontrakt regleras av hyres-, sambo- och äktenskapslagen.
 • Du måste alltid vara folkbokförd i den lägenhet du hyr av oss. För våra hyresgästers trygghet polisanmäler vi all misstanke om brott mot Folkbokföringslagen.
 • Vi har regler gällande trångboddhet - vänligen läs under info för hyresgäster.
 • Vi förbehåller oss alltid rätten att välja hyresgäst.
Har du inte fått svar på din fråga? Använd vår tjänst ”Frågor & svar” som finns längst ner till höger på sidan.

Bo i framtiden

Hitta hem hos oss

Ställ dig i vår bostadskö – det är helt gratis

Kundservice