Vi förvaltar med omtanke om våra hyresgäster - ByggVesta

Med omtanke och omsorg

Ägande och förvaltning

Vi har ambitionen att göra hyresrätten till bästa möjliga boendeform för människor i en mångfald av livssituationer.

Välskötta hus och hög service

Vi förvaltar våra hus på ett sätt vi själva skulle önska som boende. Med hög service och närvarande förvaltare ser vi till att husen är välskötta och håller länge. Dessutom uppmuntrar vi våra hyresgäster till hållbara levnadssätt, skapar trivsel och tar ansvar för miljön.

Hållbara kontrakt främjar trygghet, trivsel och minskad klimatpåverkan

Att skapa hållbara och långsiktiga hem har från start varit en viktig fråga för oss och vi vet att hyresgästernas beteenden och levnadsvanor har en stor effekt på de boendes trivsel och fastigheternas klimatpåverkan.

Genom en hållbar bilaga till hyresavtalen skapar vi en gemensam grund för minskad klimatpåverkan och en mer hållbar livsstil. Bilagan innehåller åtaganden kring till exempel energi, källsortering och socialt ansvar som uppmuntrar till trygghet och delaktighet. Vi utformar till exempel våra miljörum med extra omsorg, tillhandahåller trygghetsjour och våra hyresgäster får förmåner som rabatt på förnyelsebar el från E.ON.

Gröna gårdar

Ett annat exempel på vår omsorg är planeringen av våra innergårdar, där bland annat artrikedom är en viktig parameter när vi väljer växter.  Det innebär att det finns flera olika sorters växter och blommor på gården som är tänkta att attrahera olika insekter och fåglar. Det bidrar till biologisk mångfald i en levande stadsmiljö där även små hyresgäster trivs.

 

Trygghet och gemenskap

Vi arbetar varje dag för att skapa trygga miljöer med god gemenskap för de som bor och arbetar i våra hus. Vi utgår från kriterierna för Trygghetscertifiering vid den fysiska utformningen av bostadshusen och gårdar. Genom närvarande förvaltning, samarbeten med lokalpolis och gemensamma aktiviteter skapar vi en positiv och trivsam atmosfär där grannar kan känna sig hemma. Genom välkomstvärdar och delningsekonomi ökar vi interaktionen och skapar gemenskap.

Vi uppmuntrar hyresästerna att tillsammans med sina grannar och oss, bygga ett tryggt område, med hög trivsel, där man vill bo länge.

Långsiktigt hållbara fastigheter

Hållbart värdeskapande genomsyrar allt vi gör på ByggVesta. Vi bygger med smarta material och tekniker för energieffektivitet och lång livslängd. Med fokus på klimatriskminimering och långsiktigt motståndskraftiga fastigheter skapar vi en robust fastighetsportfölj som tål framtidens utmaningar.

Boendekoncept för olika livssituationer

Vi tror att områden blir mer levande och attraktiva när människor i olika livssituationer kan mötas kring sitt boende och andra verksamheter. I många av våra större projekt samarbetar vi med andra aktörer för att skapa kvarter där det finns bostäder med flera olika upplåtelseformer, såväl hyresrätter och studentbostäder som bostadsrätter och boenden med särskilt stöd.

Med våra boendekoncept formar vi en närvarande och lyhörd förvaltning som ser till hyresgästerna och deras behov. Vi är lite extra stolta över att kunna erbjuda så kallade kompislägenheter – en ekonomiskt smart och vänskapsbefrämjande boendeform som många unga efterfrågar. Därtill har vi vårt studentkoncept Live to grow som syftar till att inspirera och stärka studenternas studiemotivation och trivsel genom sitt boende.

Vi har en god dialog med Hyresgästföreningen. Det gör att vi kan erbjuda rimliga hyror. Vårt sätt att bygga är lite smartare både för plånboken, för miljön och för oss som förvaltar fastigheten.

Bo i framtiden

Hitta hem hos oss

Ställ dig i vår bostadskö – det är helt gratis

Kundservice