Hur vi som fastighetsbolag samarbetar & utvecklar branschen - ByggVesta

Branschutveckling

Hur vi samarbetar och utvecklar branschen

Utveckling av stad och bransch sker tillsammans med andra aktörer. En mycket viktig del när vi utvecklar och bygger nya bostäder är nära samverkan med våra partners och leverantörer. Vi tror starkt på att samarbete är nyckeln till hållbar branschutveckling.

Genuint engagemang

Relationen med entreprenörer och hyresgäster är en viktig del i ByggVestas ambition att vara mer än ett fastighetsbolag. Vi är övertygade om att väl fungerande samarbeten och kommunikation leder till bättre bostäder och bättre förutsättningar för framtiden. Goda relationer med entreprenörer underlättar dessutom hela byggnadsprocessen.

Nyskapande metoder och material

Samarbete leder till de bästa innovationerna. Tillsammans kan vi i branschen effektivt tackla gemensamma utmaningar som miljöpåverkan och materialbrist. Ett exempel är Betonginitiativet, där ByggVesta är en av initiativtagarna. Detta samarbete förenar byggbolag, betong- och cementtillverkare, fastighetsbolag, myndigheter, forskare och några kommuner med målet att uppnå klimatneutral betong till senast 2030.

Inom ramarna för Betonginitiativet har vi tagit fram Agri™betong; en betong där en del av cementen har ersatts med aska från spannmålsskal. Agri™betong har ungefär hälften så stort klimatavtryck som traditionell industriell betong.

Dessutom arbetar vi i nära samarbete med våra leverantörer och entreprenörer för att använda byggmaterial på ett mer resurseffektivt sätt.

Digitala framsteg

Vi omfamnar den digitala framtidens möjligheter och gör plats- och projektspecifika lösningar. Digitala verktyg ger oss möjlighet att utforska och anpassa byggnaders utformning från olika perspektiv. Vi uppmanar våra samarbetspartners att tänka nytt med fokus på rätt material, i rätt mängd och på rätt plats. Exempelvis använder vi digitala 3D-massbalansberäkningar för att minimera behovet av markbearbetning och därigenom realisera projekt som är resurseffektiva och klimatsmarta.

Hållbara lösningsinriktade uppdrag

Vårt djupa engagemang genomsyrar allt vi gör. Vi på ByggVesta älskar utmaningar och problemlösning. Med erfarenheter från projekt sedan 2006 är vi väl insatta i vårt område. Med öppenhet delar vi kunskap, energi och metoder i våra samarbetsprojekt. Genom att agera ankarbyggherre tar vi gärna ett helt övergripande ansvar för att med ödmjuk professionalism driva stadsutvecklingsprojekt framåt mot framgång.

Det är mycket uppskattat att jobba med er! Samarbetet upplevs fungera väldigt bra, ni är duktiga på genomförandefrågorna och öppna för att jobba tillsammans och hitta lösningar som fungerar för båda parter.
Tjänsteman på exploateringskontoret i en svensk kommun
Kundservice