Från bostadsfastigheter till fokus på hyresrätter - ByggVesta

Historik

1951 grundades bolaget ByggVesta av byggnadsingenjör Åke Eriksson i Linköping. Under 50- och 60-talet var verksamheten huvudsakligen inriktad på byggentreprenad, men i takt med ökad finansiell styrka förvärvades efterhand allt fler fastigheter. Under 90-talet utgjorde ByggVestas kommersiella fastigheter huvuddelen av verksamheten. I avsaknad av byggnation av hyresrätter i slutet av 90-talet och i början av 2000-talet beslutade ByggVestas styrelse att bolaget skulle återuppta produktion av bostadsfastigheter för egen förvaltning. Med renodlat fokus på utveckling av bostäder avyttrade bolaget delar av det kommersiella beståndet år 2005.

Jenny Jonsson, VD ByggVesta

Sedan dess har vi framförallt riktat in oss på Sveriges tillväxt- och studentområden, där behovet av nya attraktiva hyresrätter är som störst. Vi har fortsatt bygga miljövänliga hyresrätter med vettiga hyror även då subventionerna försvann och byggandet av hyresrätter tvärstannade i Sverige. Under ledning av vd Jenny Jonsson, som senast utsågs till Framtidens kvinnliga ledare 2022, är ByggVesta placerat rätt i tiden med hållbara, trygga och prisvärda bostäder som bidrar till ett långsiktigt bättre samhälle.

Viktiga händelser1951

ByggVesta grundas av Åke Eriksson i Vesta utanför Linköping. Företagets fokus är ställningsbyggnad.

 

1993

ByggVesta förvärvas av Lars Jonsson och Laurie McDonald Jonsson genom bolaget Stellar i Seattle.2004

Fokus på utveckling av hyresrätter2006

ByggVestas två första fastigheter färdigställs i Hammarby Sjöstad och i Linköping.2007

Första Egenvärmehuset färdigställs i Malmö.2011

Samarbete med AFA sjukförsäkring genom Grön Bostad AB inleds.2014

Kundkristallen för bästa produkt – femte året i rad.2016

The Class Property Innovation and Sustainability Awards, till LiveToGrow och Kosterhavet.2017

Yalla Rinkeby initieras och hjälper kvinnor som är långt ifrån arbetsmarknaden ut i arbete.2019

ByggVesta startar Joint venture-samarbetet HållBo med Bonnier fastigheter.2021

Antar färdplanen mot klimatneutralt byggande. Fastighetsbeståndet i Grön Bostad AB delas mellan ByggVesta och AFA Fastigheter. Utmärkelsen Studentbostadspriset 2021 till Colonia.2022

ByggVestas Vd Jenny Jonsson utses till Framtidens kvinnliga ledare av organisationen Ledarna.

Kundservice