Projektutveckling & Bygg - ByggVesta

Medarbetare i organisationen

Projektutveckling & Bygg

Kontakta gärna någon av oss om du har frågor kring projektutveckling eller byggproduktion! Notera dock att vi inte har möjlighet att svara på andra frågor som handlar om till exempel lediga lägenheter eller vår kö. Då hänvisar vi till vår Kundservice. Är du hyresgäst hos oss och har frågor eller vill göra en felanmälan så hittar du kontaktuppgifter till oss på Mina sidor, på din hyresavi eller på din trapphustavla.

Anna-Karin Hallqvist

Axel Ekström

Bill Ögren

Charlotta Meuller

Ehsan Rashidi

Emelie Eriksson

Fredrik Hagelin

Hanna Burns

Jenny Pettersson

Marcus Nyström

Marcus Svensson, Vd ByggVesta Development

Marcus Svensson

Philip Wikberg

Sofia Skarpsvärd

Yasin Elobeid

Om du vill komma i kontakt med oss på huvudkontoret, finns vi på telefonnummer 08-694 07 80.
Observera att vi inte hanterar hyresärenden – kontaktuppgifter till hyresadministrationen finns på Mina sidor eller i porten där du bor, om du redan är hyresgäst hos oss.

Kundservice