Välkommen att kontakta oss - ByggVesta

Om du är hyresgäst hos oss

Om du redan är hyresgäst hos oss hittar du våra kontaktuppgifter via Mina Sidor, på din hyresavi eller i porten där du bor – du är alltid välkommen att kontakta oss!

Kö- eller lägenhetsärenden

För att kunna söka våra lägenheter måste du vara registrerad i vår kostnadsfria kö och alla lägenheter förmedlas efter köpoäng.

Vi kan tyvärr inte kan besvara frågor avseende till exempel köpoäng, intyg, inloggningsuppgifter eller lägenheter som ligger för uthyrning från de som står i kö hos oss. Vi har istället valt att ha en gratis kö så att så många som möjligt ska ha chansen till en lägenhet hos oss.

De flesta frågor finner du svar på via kundservice/frågor och svar.

Presskontakt

Fakturaadresser

För dig som är leverantör till ByggVesta, HållBo, Grön Bostad och Granit Bostad.

För att kunna hantera fakturor så effektivt som möjligt, har vi ett antal krav på fakturors innehåll och kvalitet. På den här sidan hittar du kraven liksom våra olika fakturaadresser.

I följande ordning prioriterar vi fakturor som kommer in till oss:

 1. E-faktura
 2. PDF-faktura – [organisationsnummer]@kollektorinvoice.se
 3. Pappersfaktura

Fakturaadress
Observera att den är unik för vart och ett av våra bolag och ska skrivas som följer,(organisationsnumret ska stå med)

BOLAGSNAMN
Organisationsnumret, FE 54134
Box 4
737 21 FAGERSTA

Här hittar du våra fakturaadresser till våra olika bolag

Obligatoriska fält på fakturan

 • Beställarens projektnummer (4 siffror) vid faktura ställd till ByggVesta Development AB
 • Säljarens och köparens namn samt adress
 • Fakturanummer, fakturaadress och fakturabelopp
 • Avser fakturan utfört arbete ska det anges om F-skattsedel finns
 • Bankgironummer i första hand, alternativt Plusgironummer
 • Leveransadress
 • Momsregistreringsnummer

Övrigt gäller

 • Endast en faktura inkluderat bilagor i pdf-format per mail
 • Skicka inte fakturakopia
 • Vid omvänd skattskyldighet måste vårt momsregisteringsnr anges SE556797548601
 • Samlingsfaktura får endast skickas om det avser samma projekt
 • Om betaldagen infaller på en helgdag kommer betalning att ske påföljande arbetsdag.
 • Eftersom vi hanterar stora mängder fakturor kan vi behöva skicka tillbaka de fakturor som inte innehåller den information vi specificerat ovan. Betalningsperiod räknas då efter ny ankomst-registrering. Dröjsmålsräntor på fakturor på grund av att ovanstående uppgifter saknas accepteras inte.

Är du leverantör och har frågor om fakturor?
Kontakta ekonomi@byggvesta.se eller ring vår växel på 08-6940780.
Observera att vi på denna e-postadress inte hanterar några hyresgästärenden, eller köfrågor. För detta hänvisar vi till Mina Sidor respektive vår interaktiva kundservice/frågor och svar, som du hittar via knappen längst ner till höger på sidan.

Våra kontor i Sverige

Stockholm (Huvudkontor)

ByggVesta
Box 30010, 104 25 Stockholm
Besöksadress: Lindhagensgatan 74

Linköping

ByggVesta
Studievägen 5
583 29 Linköping

Malmö

ByggVesta
Västra Varvsgatan 51
211 14 Malmö

Kundservice