Se alla våra fastighetsprojekt i Sveriges storstäder - ByggVesta

Kollektivtrafiknära lägen i svenska storstäder

Våra projekt

Sedan 2006 har ByggVesta byggt fler än 5000 bostäder och vi är stolta över alla våra projekt. Kontakta gärna oss om du vill veta mer om något av dem, eller har tips om ett område med utvecklingspotential.

Organisation

Projektutveckling & Bygg

I samarbeten med oss är det högt i tak, roligt och kompetensutvecklande för alla parter. Vi har en stark övertygelse om att samarbete är vägen framåt för hållbar utveckling. Våra medarbetare arbetar med allt från ackvisition till områdesutveckling, projekt- och byggledning. Kontakta gärna någon av oss.

Projektutveckling

Innovativ utveckling

Vi på ByggVesta utvecklar framför allt hyresrätter och studentbostäder. I vissa projekt arbetar vi även med bostadsrätter och ägarlägenheter. Vårt flexibla huskoncept och helhetsperspektiv gör det möjligt att bygga en riktigt bra flerbostadsprodukt på ett mer rationellt sätt. Vi försöker hela tiden hitta nya sätt att minska belastningen på miljön i byggnadsprocessen såväl som i förvaltningen och tillsammans med våra partners finjusterar vi ständigt våra koncept och våra arbetssätt för att nå bättre resultat. Med utgångspunkt i vår metod Stadsutvecklingsstegen arbetar vi systematiskt med att utforma hållbara livsmiljöer.

Projekt

Omsorgsfullt utformade

ByggVestas bostadshus har en varierad arkitektur. Varje hus anpassas unikt efter sin plats, utan att det kostar mer att bygga. Vi vill skapa hållbara livsmiljöer där våra hyresgäster ska trivas. Vi lägger ner mycket tanke och omsorg för att skapa socialt och miljömässigt hållbara hus och kvarter. Det lönar sig ekonomiskt och det vet vi eftersom vi själva förvaltar de hus vi bygger.

Det här gör ByggVestaUtvecklar och bygger

Innovativa bostäderFörvaltar och underhåller

hållbara fastigheterÄger långsiktigt

bostäder i attraktiva områden

Kundservice