Hur vi utvecklar flerbostadshus med höga krav på energiförbrukning - ByggVesta

Minimerad energiförbrukning

Energi

ByggVesta utvecklar energieffektiva flerbostadshus med avancerad teknik för att minimera energiförbrukning.

Energifokus för effektiva flerbostadshus

ByggVesta utvecklar hus med höga krav på energiförbrukning och minimering av värmeförluster. Tekniken i våra energieffektiva hus har varit med oss från det ByggVesta bildades och har finslipats och utvecklats genom åren. Den innebär att vi designar hus med låga köldbryggor, tät lufttäthet och starkt klimatskal. Genom återvinning av upp till 90% av ventilationsluftens energi skapar vi boenden där invånarna själva bidrar stort till uppvärmningen.

Resterande energibehov täcks med innovativa lösningar som anpassas efter tätortens förutsättningar. Vi använder fjärrvärme som bas, kompletterar med solceller, batterier och avloppsvärmeväxling när det passar bäst. Genom att koppla upp fastigheterna med AI-styrd uppvärmning följer vi energianvändningen kontinuerligt. Vi optimerar prestanda, minskar klimatpåverkan och blir mindre känsliga för energiprisvariationer.

AI-styrning för optimal uppvärmning

Våra välisolerade hus behåller värmen väl, och genom AI-styrning förutser vi när värmebehovet är störst och när det är mest effektivt att värma upp fastigheten. Denna precision hjälper oss att undvika spetsbelastningar i elnätet, vilket positivt påverkar samhällets energiförsörjning. Genom att använda teknik för att skapa energismarta hem bidrar vi till en mer hållbar framtid.

Referensprojekt

Energiklass A i kvarteret Sköterskan

Vid årsskiftet till 2023 färdigställde vi projektet Sköterskan i Malmö med energiklass A. Projektet utgick från vårt befintliga uppvärmningskoncept med bland annat fjärrvärme, högeffektiv värmeåtervinning och solceller med batteripack. Men dessa goda resultat nådde vi framför allt genom att fokusera på energieffektivitet igenom hela projektet. Huset utformades bland annat med ett effektivt utnyttjande av husets tillgängliga yta, ventilationskanalerna förlades i kattvindarna och förråden placerades i vindsutrymmena. Husvolymen är vidare fördelaktig sett till värmeförluster där stort fokus legat på att eliminera köldbryggor.

Kundservice