Så använder ByggVesta AI för energioptimering av fastigheterna - ByggVesta

Så använder ByggVesta AI för energioptimering av fastigheterna

Det senaste året har ByggVesta sett en imponerande minskning av upp till 20% av inköpt energi till sina bostadsfastigheter. Svaret på frågan ”hur”, är artificiell intelligens (AI) för optimering av värmekurvorna, vilket både minskar kostnader och påverkan på klimatet.

flygfoto Aurora

Fastigheten Aurora i Nacka är en av fastigheterna som energioptimeras med hjälp av den nya tekniken

Traditionellt sett har fastigheters värmesystem styrts baserat på manuellt inställda gränsvärden, som styr när och till vilken temperatur, värme ska tillföras. Denna process för optimering och felsökning kräver mycket arbete av energiingenjörer. Genom att använda AI kan arbetet omdefinieras och effektiveras på ett helt nytt sätt.

Precision genom noggranna mätningar

Genom kontinuerliga mätningar av inomhusluften i varje lägenhet och yttre miljö tar den nya tekniken hänsyn till detaljer i både inomhusluften och utomhusluften och kan förutsäga den optimala temperaturinställningen vid olika förhållanden. Till exempel kan olika inställningar föreslås för samma utomhustemperatur om luftfuktigheten skiljer, som under vår och höst.

Snabb inlärning och andra fördelar

ByggVestas bestånd är relativt nytt och det kan ta tid att hitta en optimal driftkurva. Med AI är det möjligt att läsa av huset kontinuerligt, dygnet runt och alla dagar i veckan, vilket snabbar på inlärningen. Det kan till och med påbörjas innan hyresgästerna har flyttat in. Systemet är bra på att hitta obalanser mellan olika delar av huset, eller lägenheter som avviker mycket. Energiingenjören kan därmed ägna tid åt åtgärder som verkligen gör skillnad, i stället för att ställa in kurvor som tidigare.

Vinsterna med AI för energioptimering är många. Minskade transmissionsförluster är uppenbara, liksom minskad klimatpåverkan och lägre kostnader. Vi har också upptäckt avvikelser som kan åtgärdas redan innan hyresgästerna själva uppmärksammat dem, vilket innebär att vi upplevs som en omtänksam förvaltare, berättar Amine Asry, teknisk förvaltare på ByggVesta.

Uppskalning och framtida potential

Under året har ByggVesta lagt till allt fler av sina fastigheter till systemet och har sett snabba positiva resultat. I vissa fall besparingar på upp till 20%. Där pågår just nu också tester för att se om det går att få liknande resultat baserat på mätningar av frånluftstemperatur i något äldre fastigheter där rumsgivare saknas.

Jag skulle verkligen rekommendera detta och liknande system för energioptimering. Det är lätt att använda, ger snabba och bra resultat och underlättar vårt dagliga arbete, avslutar Amine Asry.

Kundservice