ByggVesta

  • Mina Sidor/Felanmälan
  • Om oss
  • Bo hos oss
  • Våra projekt
Mina Sidor/FelanmälanStäll dig i köLediga lägenheter

Ett smartare sätt att bygga hus

Genom långsiktiga samarbeten utvecklar vi spännande projekt, finjusterar vårt koncept och når bättre resultat. Vårt flexibla huskoncept gör det möjligt att bygga en riktigt bra bostadsprodukt på ett mer rationellt sätt. Vi är specialister på att utveckla hyresrätter och få ambitiösa projekt att bli verklighet.

Långsiktiga lokala och internationella samarbeten

Vi föredrar långsiktiga samarbeten med partners där vi blir en stabil och återkommande beställare. Och vi prioriterar spännande projekt som blir kompetensutvecklande för alla parter. Det ska vara högt i tak och kännas roligt att jobba med oss.

Vi skapar en gemensam målbild och hjälps åt att hitta de bästa lösningarna för att nå den.Vi prioriterar nytänkande kring inköpsmodeller och smartare besparingar. Planering och flexibilitet gör att vi kan använda tillgängliga resurser så effektivt som möjligt.

”ByggVesta har bra planering på arbetet för att få mark och exploatera. Det är en väldig styrka.”

Våra samarbetspartners beskriver ByggVesta som ett expansivt och viljestarkt bolag med många projekt på gång. För våra partners betyder det att vi är lösningsorienterade och samarbetsvilliga. Genom öppen och rak dialog använder vi våra gemensamma resurser så effektivt som möjligt för att nå målen för lönsamhet och en bra produkt. Flera lyfter fram att vi är nytänkande kring inköpsvägar, samtidigt som vi har en väldigt aktiv dialog redan i tidiga skeden.

Vi söker fler långsiktiga samarbetspartners inom entreprenad och underleverantörer. Låter det spännande? Tveka inte att höra av dig till oss! 

Ett flexibelt huskoncept

Vårt flexibla huskoncept gör det möjligt att bygga en riktigt bra bostadsprodukt på ett mer rationellt sätt.

Genom att hela tiden se på byggprocessen utifrån ett helhetsperspektiv kan vi enkelt testa nya lösningar och använda standardprodukter på ett flexibelt sätt. En öppen standard innebär också att varje hus kan anpassas unikt efter sin plats, utan att det kostar mer att bygga.

Vår öppna standard bygger på att vi i samarbete med utvalda arkitekter, konsulter, totalentreprenörer och leverantörer kontinuerligt standardiserar val av material och lösningar som betongstommar, putssystem, plattsättning, målerientreprenad med mera, så att både inhemska och utländska leverantörer kan konkurrera. Det innebär att vi väljer material fritt inom hela Europa utifrån vad som bäst lever upp till våra krav på hög kvalitet, rimligt pris och minsta möjliga miljöpåverkan.

Genom smarta standardlösningar som bland annat stomkomponenter i prefab, förenklade installationer med få ingjutna produkter och ett effektivt ventilationssystem, så frigör vi resurser för att skapa och sätta in nya tekniska lösningar exakt där de behövs. Tillsammans med våra partners finjusterar vi ständigt vårt koncept och våra arbetssätt för att nå bättre resultat.

Arkitektur

Hur går det att göra verklighet av spännande och varierad arkitektur inom ramen för effektivt byggande till rimliga kostnader? Det är en av de stora utmaningarna vi tagit oss an de senaste åren. Genom att skapa verktygslådor av olika grundformer som kan kombineras på ett stort antal sätt kan vi skapa variation i plan, volym och form inom ramen för en rationell produktion. Varierade material och uttryck levandegör fasader. Två exempel vi är lite extra stolta över är och .

Hållbarhet med energieffektiv värme och ventilation

Alla våra hus är så kallade Egenvärmehus®, vårt beprövade koncept för att bygga riktigt energisnålt. Vi återvinner upp till 90 % av värmen i ventilationsluften. Redan 2009 kom vi ner till en energiförbrukning på 55 KWh/m2, jämfört med Boverkets dåvarande norm på 110 KWh/m2. Men vi är inte nöjda där, utan fortsätter kontinuerligt att förbättra energieffektiveten – vi jobbar till exempel med att förbättra överrensstämmelsen mellan prognos och verklig förbrukning.

Husen är radiatorlösa och värms till största del upp av instrålad solvärme, hushållsapparater, belysning, verksamhet och av de boende själva, med tillskott av fjärrvärme. Det bygger framförallt på tre viktiga faktorer: isolering, energimätning och värmeåtervinning. Genom ordentlig isolering kan nästan all värme som alstras av människor och apparater återvinnas med ett effektivt ventilationssystem, och huset värmas av sin samlade egenvärme. Förutom att huset har värmeåtervinning och är byggt med miljövänliga material har det effektiv avfallshantering, el-snål belysning och yteffektiva planlösningar vilket gör att det förbrukar mindre energi under hela sin livscykel.

Energieffektiviteten i våra Egenvärmehus ligger mycket nära passivhusnivå. Vi har generellt valt att inte certifiera våra byggnader som passivhus, eftersom vi menar att de insatser som krävs för att uppfylla alla kriterier ger väldigt små miljövinster till stora kostnader. Egenvärmehuset är en hållbar ekonomisk lösning som balanserar produktionskostnad och mycket låg energiförbrukning.

Ett helhetsperspektiv på hållbarhet betyder också att vi hela tiden försöker hitta fler sätt att minska belastningen på miljön i alla delar av byggprocessen och förvaltningen, till exempel genom att ställa höga krav på våra samarbetspartners och samordna miljövänliga transporter.

© ByggVesta AB 2019