36 procent lägre koldioxidutsläpp i hyresbostadsprojekt - ByggVesta

36 procent lägre koldioxidutsläpp i hyresbostadsprojekt i Kista med mer klimatsmarta byggmetoder

Forskningsresultat från Mistra Carbon Exit-programmet:

Flerbostadsprojektet Hestur, Kista, Stockholm har kunnat byggas med ett 36 procent lägre klimatavtryck än jämförbara projekt, enligt forskningsresultat från Mistra Carbon Exit-program. De lägre utsläppen av koldioxid i samband med bygget har framför allt uppnåtts genom att använda klimatförbättrad prefabricerad betong, konstruktionsoptimering och medvetna produktval.

Ida Karlsson, forskare och doktorand inom Mistra Carbon Exit-programmet, Chalmers tekniska högskola, har följt byggprojektet och gjort beräkningarna som visar hur stora skillnaderna har blivit jämfört med mer traditionella byggmetoder.

– Hestur är ett tydligt exempel på att det är möjligt att bygga med ett lägre klimatavtryck redan idag. Projektgruppen satte gemensamma mål tidigt i projektet och visar att fokuset på resurseffektivitet leder till stora vinster i såväl klimatavtryck som ekonomi, säger Ida Karlsson.

Projektet genomfördes av beställaren ByggVesta, entreprenören AF-gruppen och stomleverantören Consolis Strängbetong med den gemensamma ambitionen att utveckla mer hållbara byggmetoder.

Nya metoder leder till klimatvinster

Bostadsprojektet innefattar byggandet av 220 hyresrätter och studentbostäder i Kista, Stockholm. De innovativa klimatåtgärderna är en del av ByggVestas och Consolis gemensamma ambition att utveckla mer hållbara byggmetoder.

Det är mycket glädjande att studien styrker hypotesen att klimat- och kostnadseffektivisering går hand i hand. Den utveckling som vi driver i branschen, ger oss förutsättningar för att nå en bättre och reellt hållbar bostadsprodukt med netto noll utsläpp inom 25 år. För att nå målet, krävs fortsatt fokus, samverkan och ökade krav på tung industri, nya smarta materialrecept, återvinning, elektrifiering, högre noggrannhet, förnyade dimensioneringskrav mm. Det finns stor potential framåt, säger Marcus Svensson, VD ByggVesta Development

De prefabricerade betongelementen består av Green Spine Line® och av klimatoptimerad betong från Consolis Strängbetong, där andelen cement har reducerats och ersatts med andra bindemedel.

– Resultaten visar att Consolis Strängbetongs klimatoptimerade betongelement med reducerad andel cement har spelat stor roll för att minska projektets totala koldioxidavtryck. Vi är glada att vi tillsammans med ByggVesta kunnat svara upp mot de ökade miljökraven med dessa tillgängliga lösningar. Genom samarbete med våra kunder kan vi göra stor skillnad och bidra till ett mer hållbart byggande här och nu, säger Stefan Ohlsson, VD Consolis Strängbetong.

Resultatberäkning (se även faktablad)

Hesturs klimatavtryck är beräknat till 207 kg CO2e/m2 BTA. Det är en minskning med 36 procent jämfört med jämförbara projekt i prefabricerat utförande (jämförelseprojekt från sammanställning gjord av KTH). Klimatpåverkan i Hestur-projektet är 8 400 kg CO2e per boende, vilket kan jämföras med sektorsreferensen på betonghus på ca 18 000 kg CO2e per boende, en minskning med mer än 50 procent jämfört med sektorsreferensen på betonghus.

Till exempel har håldäcken (som utgör golv och tak i en betongstomme) optimerats och innerväggarna har minskats i tjocklek i lägenheterna högre upp i huset. Det är åtgärder som bidrar till mindre materialåtgång och därigenom lägre klimatavtryck, utan att påverka prestandan så som bärighet eller ljudklass.

Projektet genomfördes av beställaren ByggVesta, entreprenören AF-gruppen och stomleverantören Consolis Strängbetong med den gemensamma ambitionen att utveckla mer hållbara byggmetoder. På bilden från vänster: Marcus Svensson, vd ByggVesta Development, Ida Karlsson, doktorand Chalmers Tekniska högskola & Stefan Ohlsson, VD Consolis Strängbetong.

Kundservice