Hur vi bygger

Ett smartare sätt att bygga hus

ByggVesta är specialister på att få utmanande projekt att bli verklighet. Anpassning till lokala förutsättningar förenas med modern materialanvändning.

Ett smartare sätt att bygga hus

Vårt flexibla huskoncept gör det möjligt att bygga en riktigt bra bostadsprodukt på ett mer rationellt sätt. Vi är specialister på att utveckla flerbostadshus och få ambitiösa projekt att bli verklighet.

Nya husen vid Rinkebyterrassen under byggnation

Rinkebyterrassen under uppförande

Samverkan för flexibelt och nyskapande byggande

En viktig del när vi bygger och utvecklar nya bostäder är vår nära samverkan med våra partners och leverantörer. Vi är lösningsorienterade och nytänkande när det kommer till inköpsmodeller och besparingar. Som beställare ser ByggVesta även till att skapa incitamentsstrukturer där entreprenörers effektiviseringar och hållbarhetsvinster belönas.

ByggVesta är ett expansivt och viljestarkt bolag med många projekt på gång. Våra samarbetspartners brukar lyfta fram att vi är lösningsorienterade och samarbetsvilliga och har en väldigt aktiv dialog redan i tidiga skeden. Genom öppen och rak dialog använder vi våra gemensamma resurser så effektivt som möjligt för att nå målen för lönsamhet och en bra produkt.

Vi söker fler långsiktiga samarbetspartners inom entreprenad och underleverantörer. Låter det spännande? Tveka inte att höra av dig till oss!

Ett flexibelt koncept för flerbostadshus

Flerbostadshus med unik gestaltning och grön gård

Vårt flexibla huskoncept gör det möjligt att bygga en riktigt bra bostadsprodukt på ett mer rationellt sätt.

Med standardlösningar som bland annat stomkomponenter i prefab, förenklade installationer och effektiva ventilationssystem frigör vi resurser för att skapa och sätta in nya tekniska lösningar exakt där de behövs. Och genom att hela tiden se på byggprocessen utifrån ett helhetsperspektiv kan vi enkelt testa nya lösningar och använda standardprodukterna på ett flexibelt sätt.

Varje hus kan anpassas unikt efter sin plats, utan att det kostar mer att bygga. Välritade hus med varierade material och uttryck levandegör även husen och skapar mer trivsamma bostadsområden.

Tillsammans med våra partners finjusterar vi ständigt vårt koncept och våra arbetssätt för att nå bättre resultat.

Ett långsiktigt hållbart byggkoncept

Vi försöker hela tiden hitta nya sätt att minska belastningen på miljön i byggnadsprocessen såväl som i förvaltningen. Som exempel har vi ett väl beprövat koncept för att bygga energisnålt och samtidigt sänka boendekostnader. Ett annat exempel är vårt optimeringsprojekt där tjockleken på vissa betongväggar minskas med ca. 10 procent i syfte att minska betonganvändningen och utsläppen för transporten av betongelementen.

Genom hög användning av digitala verktyg tar vi fram en effektiv husvolym med minskad resurs- och klimatpåverkan. Som ett exempel ser vi att vi bland annat med hjälp av digitala och tredimensionella massbalansberäkningar kan utforma en huskropp som kräver mindre markbearbetning.

Vårt effektiva värmeväxlingssystem minskar behovet av radiatorer. Genom ordentlig isolering kan upp till 90 procent av all värme som alstras av människor och apparater återvinnas. Med en låg energiförbrukning är det också en ekonomisk hållbar lösning som både minskar driftkostnader och miljöpåverkan under husets livscykel.

Vi följer upp och optimerar fastigheternas energiförbrukning och certifierar alla våra nya hus enligt Miljöbyggnad Silver.

Kundservice