Stor framtidstro när Kistas utveckling stod i fokus - Kistadagen #3 - ByggVesta

Stor framtidstro när Kistas utveckling stod i fokus - Kistadagen #3

Trots en osäker omvärld och bistra tider var framtidstron påtaglig när Kistadagen #3 gick av stapeln. ByggVesta stod för värdskapet under dagen där det presenterades en del av de omfattande planer som utgör Stockholms största utvecklingsprojekt med över 10 000 bostäder i planering och produktion. Nya bostadsprojekt, omfattande kommande infrastrukturprojekt och världens högsta skyskrapa i trä var några saker i blickfånget.

Kista kommer att genomgå stora förändringar, i en omfattning som beskrivs som en stadstransformation. Nya bostäder integreras i området, nya kvaliteter och funktioner tillförs och olika skalor möts. Nya mötesplatser och stråk kommer ge utrymme för folkliv och aktivitet under dygnets alla timmar.
En utveckling som Stockholm Business Regions vd, Staffan Ingvarsson ser mycket positivt på:

– Stockholm och Kista konkurrerar globalt om ledande talang och etableringar. Därför måste framtidens Kista präglas av en dynamik som attraherar talanger och främjar innovativa företag. I Kista finns det förutsättningar för just detta både inom och utanför fastigheterna, säger Staffan Ingvarsson, vd Stockholm Business Region.

En stor utmaning i det omfattande utvecklingsprojektet Kista är att samordna utvecklingen i området så att vardagen fungerar för alla befintliga boende, studenter, företag etc. Att utveckla en redan uppvuxen och aktiv stadsdel är på många sätt svårare i själva genomförandet och kräver sin samordning. Därför grundades byggaktörsgruppen och forumet Kistadagen.

– Vi är ett antal byggaktörer som verkligen tror på Kista. Vi är olika, och kommer bidra med olika nytillskott i området, men en sak som förenar oss är att vi tror på idén om att utbyta kunskap och lösa frågor tillsammans. Därför bjuder vi också in brett till dessa möten. Politiker, akademi, grannar, konkurrenter och partners är alla välkomna. Jag tror att det är ganska unikt i stadsutvecklingssverige, säger Emelie Eriksson, Chef Stadsutveckling & Ackvisition, på ByggVesta.

Programpunkter i urval Kistadagen 30 november 2023

Staffan Ingvarsson, vd Stockholm Business Region ”Kista ur ett internationellt perspektiv, möjligheter och utmaningar”

Arthur Buchardt, ägare AB Invest AS
”Världens högsta trähus i Kista”

Anders Österberg, biträdande finansborgarråd och Karin Ahlzén, utvecklingschef Fokus Järva, Stockholms stad ”Samverkan för framtiden – politik och praktik för Kistas utveckling”

Några av talarna vid Kistadagen #3: Lukas Forslund, moderator från A beatutiful soup, Arthur Buchardt, ägare AB Invest AS. Staffan Ingvarsson, vd Stockholm Business Region. Emelie Eriksson, chef för stadsutveckling och ackvisition ByggVesta. Veronica Palmgren, stadsutvecklingschef Citycon. Ylva Gomér Forss, vd Kista Parkstad.

Fakta: Kistadagen

Byggaktörsgruppen och Kistadagen är ett initiativ för samverkan i Kista, initierat av ByggVesta, Citycon samt Skanska och Areims gemensamma bolag Kista Parkstad. Syftet är att samla Kistas alla stadsutvecklingsaktörer för samtal och diskussion med målet att forma en gemensam agenda för Kistas utveckling. Kistadagen hålls två gånger per år. Värd för denna upplaga av Kistadagen var ByggVesta. För nästa upplaga i vår står Citycon värd.

Kundservice