Närvarande grannar skapar större trygghet i våra fastigheter - ByggVesta

Närvarande grannar skapar större trygghet i våra fastigheter

En dörr som hålls upp, en liten nick eller några uppmuntrande ord. Vi på ByggVesta vill uppmuntra våra hyresgäster att skapa större trygghet och trivsel genom att vara en mer närvarande granne.

Små saker kan som bekant göra stor skillnad. Det har blivit extra tydligt för oss på ByggVesta det senaste året. Sedan pandemin slog till förra våren har vardagen förändrats på flera sätt och behovet och betydelsen av att hjälpa varandra har varit stor. Under första vågen av pandemin tog vi ett initiativ som vi kallade connect@byggvesta, för att sammanföra hyresgäster som till exempel var i riskgrupp eller sjuka med andra i samma område som hade möjlighet att hjälpa till.

Det är många av våra hyresgäster som ansträngt sig för att minska smittspridningen genom att hålla avstånd och undvika trängsel genom att ta trapporna istället för hissen. Men också hjälpt till med att gå till affären eller apoteket åt en granne som inte kunnat komma ut.
Många har vittnat om hur betydelsefullt det har varit att känna att det finns grannar i huset som bryr sig. Vilken skillnad det gör när det finns en grannsamverkan där man ser, hör och bryr sig om varandra.

Det kan handla om att rädda liv

– En av våra hyresgäster ställde nyligen frågan om vi inte kunde hjälpa till att informera om vad man kan göra för att agera mot våld i nära relationer. Och det vill vi såklart – vi tog fram ett material till våra hyresgäster som stöd för vad man kan göra om man är orolig för att någon i huset far illa. Samtidigt vill vi också lyfta fram den känsla av trygghet en god
granngemenskap ger också i vardagliga situationer, säger Marit Appelgren, VD på ByggVesta Fastighetsförvaltning.

Vi hoppas att vi alla tillsammans kan bygga vidare på den goda samverkan som finns och vill uppmuntra våra hyresgäster att fortsätta bry sig om sina grannar. Det kan handla om att utbyta ett “Hej” i trapphuset, växla några ord eller att hålla upp dörren för sin granne.
Vi tror att de små sakerna kan korta vägen till att ingripa när någon granne behöver hjälp i en allvarlig situation. Våld i nära relationer drabbar både vuxna och barn i hela samhället och det sker ofta i hemmet. Grannar som då reagerar och agerar kan rädda och förändra liv.

Sannolikheten att någon vågar ingripa ökar betydligt om det finns en känsla av att man hör och ser varandra. Och de små sakerna som visar att vi hör och ser varandra bidrar också till ökad trygghet i vardagen för många av oss.

– Vi på ByggVesta är övertygade om att vi tillsammans kan skapa ännu tryggare områden och göra det ännu trevligare, enklare och lugnare att bo tillsammans. Vi kan som fastighetsägare inte göra allt men tillsammans med våra hyresgäster tror vi att vi kan skapa en bättre vardag, dels för den som känner sig otrygg men också för den som känner sig ensam, säger Marit Appelgren.

Kundservice