Gröna miljörum – grönare leverne - ByggVesta

Gröna miljörum – grönare leverne

Har du sett miljörummet på Nobelus? Det första av våra miljörum som fått sig ett ansiktslyft. Med tapeter och musik blev det som ett helt annat rum – och det har fått mycket uppmärksamhet!

Vi på ByggVesta ingår gröna kontrakt med alla våra hyresgäster. Det betyder att vi lovar att ge bästa möjliga förutsättningar för våra hyresgäster att leva hållbart och att hyresgästerna ska göra sitt bästa för att vara snälla mot vår miljö i sitt boende. Att slänga sopor på rätt ställe och att källsortera är en bra början!

I vissa av våra boenden har vi upplevt att källsorteringen inte funkar riktigt. För att lösa problemen kom Monica, som är förvaltare på Nobelus på idén att göra miljörummen till en trevligare plats.

Jag är övertygad om att trygga, attraktiva och informativa miljörum ökar boendes intresse att sortera på rätt sätt. I våra gröna miljörum ska boende trivas och känna att de bidrar till minskad miljö- och klimatpåverkan.

Monica Salmi, förvaltare hos ByggVesta

Vi tapetserade med gröna tapeter med bladmotiv för att föra tankarna till den goda gärning källsortering innebär för naturen och installerade fågelkvitter för att förstärka upplevelsen. Dessutom satte vi upp tavlor med bilder på vad som ska sorteras i respektive kärl. Det tror vi funkar för att:

  • man är mer rädd om ett utrymme där det syns att någon har tänkt efter och lagt lite själ i hur det ser ut.
  • många nog missar att sopsortera på grund av okunskap snarare än ignorans. Nu är det tydligare vad som får slängas var.
  • man hellre vistas i trivsamma rum (och kanske stannar kvar och ser till att man lägger rätt sak i rätt kärl).
Milj__rum3

Visst blev det fint! Fler av våra förvaltare är sugna på idén, så inom kort kan det hända att fler av våra miljörum är lika fina som det i Nobelus. När vi la upp en artikel om detta på vår Linkedin-sida, fick den enormt gensvar och många bad att få använda sig av konceptet. Tack Monica säger vi för det!

Kundservice