ByggVestas färdplan visar vägen

Klimatneutralt byggande

Som byggaktör har vi möjlighet att minska utsläppen av växthusgaser och bidra till att nå både nationella och globala klimatmål.

Färdplan mot klimatneutral byggnation

Det är en lång bit kvar, men forskning visar att det redan med dagens teknik är möjligt att halvera byggsektorns utsläpp till 2030.

Ett bostadshus som håller på att byggas i en grön park

I fastigheten Sköterskan i Sege Park prövades för första gången den klimatförbättrade betongen AgriBetong

Under 2021 presenterade vi på ByggVesta ”Färdplan mot klimatneutral byggnation” som beskriver våra åtaganden och målsättningar för en minskad klimatpåverkan i våra byggprojekt. Färdplanen visar hur vi gör störst nytta vad det gäller att säkerställa att Parisavtalets mål skall nås och hur ByggVesta ska minska växthusgasutsläppen i sina värdekedjor enligt nationella utsläppsmål genom att visa vägen mot ett mer effektivt och hållbart byggande.

ByggVesta arbetar för att nyttja samhällets resurser ansvarsfullt och bygger därför kollektivtrafiknära, yteffektivt och energisnålt med digitala verktyg som stöd. Som del av vår färdplan arbetar vi med ett incitamentsprogram för entreprenörer som går ut på att effektiviserande och koldioxidminskande åtgärder i byggnationen belönas. Incitamentsprogrammet skapades i syfte att främja samverkan kring effektiviserad produktion, materialanvändning och övriga resurser som bidrar till minskad miljöpåverkan och klimatavtryck – något som gjort oss till en attraktiv beställare.

Tillsammans med våra leverantörer, entreprenörer, projektörer, experter, beställare, kommuner, finansiärer, hyresgäster med flera ser vi en ljus väg framåt att nå klimatneutralitet.

Kundservice