Med omtanke och omsorg

Hur vi förvaltar

Vi hyr ut och förvaltar lägenheter som vi själva utvecklat, alltid med ambitionen att göra hyresrätten till bästa möjliga boendeform för människor i en mångfald av livssituationer.

Välskötta hus och hög service

Vi förvaltar hus som vi själva skulle vilja bo i: med hög service och lokalt närvarande förvaltare skapar vi välskötta hus med längre livslängd som dessutom uppmuntrar våra hyresgäster till hållbara levnadssätt.

Familj umgås och trivs i ett ljust kök i en hyreslägenhet

I ett kök med öppen planlösning finns gott om plats för hela familjen att umgås

Hållbara kontrakt främjar trygghet, trivsel och minskad klimatpåverkan

Att skapa hållbara och långsiktiga hem har från start varit en viktig fråga för oss och vi vet att hyresgästernas beteenden och levnadsvanor har en stor effekt på de boendes trivsel och fastigheternas klimatpåverkan.

Genom en hållbar bilaga till hyresavtalet skapar vi en gemensam grund med hyresgästerna för vårt gemensamma ansvar och åtagande för minskad klimatpåverkan och en hållbar livsstil. Kontraktet innehåller huvudprinciper kring energi, värme, källsortering, biologisk mångfald, grön mobilitet och sociala åtgärder som uppmuntrar till trygghet och delaktighet.

Till exempel erbjuder vi våra hyresgäster en rabatt på förnyelsebar el från E.ON.

Våra fastighetsförvaltare och personal är närvarande, sköter om och skapar trivsel på gården. Fastigheten är vidare väl belyst på såväl gård som trapphus och vi tillhandahåller trygghetsjour.

Vi uppmuntrar även hyresgästerna att hälsa på grannarna och främja en trygg gård genom att hålla rent och ta hand om de gemensamma utrymmena. På så sätt hjälps vi åt med att bygga ett tryggt område, med hög trivsel, där man vill bo länge.

Vid planeringen av våra innergårdar är bland annat artrikedom en viktig parameter när vi väljer växter. Det innebär att det finns flera olika sorters växter och blommor på gården som är tänkta att attrahera olika insekter och fåglar. Det bidrar till en levande stadsmiljö där även små hyresgäster trivs.

Boendekoncept för olika livssituationer

Vi tror att områden blir mer levande och attraktiva när människor i olika livssituationer kan mötas kring sitt boende och andra verksamheter. I många av våra större projekt samarbetar vi med andra aktörer för att skapa kvarter där det finns bostäder med flera olika upplåtelseformer, såväl hyresrätter och studentbostäder som bostadsrätter och boenden med särskilt stöd.

Med våra boendekoncept formar vi en närvarande och lyhörd förvaltning som ser till hyresgästerna och deras behov. Vi är lite extra stolta över att kunna erbjuda så kallade kompislägenheter – en ekonomiskt smart och vänskapsbefrämjande boendeform som många unga efterfrågar. Därtill har vi vårt studentkoncept Live to grow som syftar till att inspirera och stärka studenternas studiemotivation och trivsel genom sitt boende.

Vi har en god dialog med Hyresgästföreningen. Det gör att vi kan erbjuda rimliga hyror. Vårt sätt att bygga är lite smartare både för plånboken, för miljön och för oss som förvaltar fastigheten.

Förvaltning för långsiktig hållbarhet

Miljö- och hållbarhetsaspekten är något som präglar allt vi gör.

Förutom att huset har värmeåtervinning och är byggt med miljövänliga material har det dessutom effektiv avfallshantering, el-snål belysning och yteffektiv planlösning. Det gör att husen förbrukar mindre energi under hela sin livscykel. En stor fördel för de boende är också att de kan mäta och påverka sin el- och varmvattenförbrukning individuellt.

Med vår långsiktighet, både ifråga om ägande och förvaltning, är det självklart för oss att i varje nytt projekt redan under planeringsfasen tänka flera generationer framåt för att skapa attraktiva, energieffektiva och hållbara hus, utan att tumma på vare sig ekonomi, gestaltning eller kvalitet.

Bo i framtiden

Hitta hem hos oss

Ställ dig i vår bostadskö – det är helt gratis

Kundservice