ByggVesta publicerar hållbarhetsrapport för 2023 - ByggVesta

ByggVesta publicerar hållbarhetsrapport för 2023

Nu kan man ta del av ByggVestas hållbarhetsrapport för 2023. Rapporten finns tillgänglig digitalt på vår webbplats.

Rapporten lyfter fram våra framsteg och insatser för att främja hållbart värdeskapande inom branschen. Några viktiga milstolpar var att få våra klimatmål verifierade av SBTi och att få en långsiktig hållbarhetsstrategi på plats.

Hållbarhetsstrategin som vi implementerat under året ger oss en tydlig riktning framåt
– Alicia Åhlfeldt, hållbarhetsstrateg på ByggVesta

Läs mer om hur vi integrerar hållbarhet i allt vi gör för att skapa värde för kommande generationer

Kundservice