Campus Flemingsberg – för kunskapens fruktskörd

Ort:
Flemingsberg, Stockholm
Status:
Produktion
Färdigt:
2017
Typ:
Studentlägenheter
Antal lägenheter:
433

Välkommen till vårt nya studentboende Nobelus! Här bor du på själva Campus Flemingsberg som är ett innovativt och sammanhållet campus med gott internationellt rykte.

I vårt nya kvarter blir husen lekfulla med mycket glas och färgad puts i fasaderna. Ned mot parken öppnas kvarteret upp och två punkthus ramar in den ljusa gården.

Lägenheterna är mellan 25 och 80 kvm stora och passar för både studenter, doktorander och forskare med eller utan familj. En del av lägenheterna är kompislägenheter som fungerar bra som boende för två vänner. I Campus Flemingsberg kommer det bo allt från läkarforskare till aspirerande poliser och utbytesstudenter från hela världen. Den mångfalden vill vi ta vara på, bland annat genom husets aktivitetsgrupp som skapar möjligheter till möten mellan de boende.

I huset finns fyra lokaler där det kommer att öppna ett gym, ett café och en second hand-butik. Den fjärde lokalen kommer att fungera som kontor för ByggVestas områdesansvariga. I huset finns också parkeringsplatser och cykelförråd.

På innergården har vi varit noga med att bevara de naturliga elementen, bland annat genom att behålla det berg som låg här innan bostadsområdet byggdes. Här finns också groddammar, fågelholkar, fjärilsblommor, insektsstockar och biholkar. Från trädäck och solplatåer får de boende en härlig utsikt över allt det vackra.

Arkitekter: Winell & Jern

Kvarteret Campus Flemingsberg ägs av Grön Bostad, ett fastighetsbolag som ägs till lika delar av ByggVesta AB och AFA Fastigheter.

Ort:
Flemingsberg, Stockholm
Status:
Produktion
Färdigt:
2017
Typ:
Studentlägenheter
Antal lägenheter:
433