Studentbostäder i Kista - Stora blå - ByggVesta

Studentbostäder i Kista

Stora blå

Med underbar utsikt från en ny landmärkesbyggnad i norra Stockholm

Projektutveckling i Husby/Kista

Med perfekt läge nära Kistas service, kommunikationer och naturområden vid Järvafältet utvecklar ByggVesta nu ett studentbostadhus som kommer att bli ett nytt landmärke i området. Den höga byggnaden med sin blå fasad kommer att möta himlen på ett vackert sätt och erbjuder sina boenden en fantastisk utsikt över omgivningarna samt välplanerad service i bottenvåningen.

Byggnaden kommer att inrymma 165 studentbostäder och beräknas vara klar 2029.

Här kommer studenter och forskare att kunna bo i omedelbar närhet till Stockholms universitets lokaler i Kista och näringsliv.

I planförslaget för hela utvecklingsområdet ingår cirka 750 bostäder med blandade upplåtelseformer. Dessutom planeras för kontorslokaler och lokaler för centrumändamål som kan bidra till utvecklingen av Hanstavägen till ett urbant stråk.  Läs gärna mer om detaljplanearbetet hos Stockholms stad.

Arkitekt: Måns Tham Arkitektkontor
ByggVestas projektledare: Ehsan Rashidi

Status:
Projektutveckling
Färdigt:
2029
Typ:
Studentbostäder
Antal lägenheter:
165

Arkitektens tankar om byggnaden

Ett hus av den här storleken och höjden, på en så pass synlig plats, kräver omsorg både i gestaltning av gatumiljön alldeles nära runt om huset, och i hur det möter himlen och ser ut på långt håll. Därför har vi gjort en så pass öppen och urban bottenvåning som möjligt, med publika lokaler och pelare i varmgrått tegel. Ovanpå sockelvåningen står högdelen i blå puts, åtskild av den indragna skugglisten. Hög och slank med ett bågformat tak blir högdelen lätt att känna igen på håll, en tydlig karaktär i Kistas skyline. Elva lägenheter per plan med fokus på små men välproportionerade bostäder med generösa ljusinsläpp och underbar utsikt.

Måns Tham

Arkitektens tankar om platsen

Byggnaden står med foten i gränslandet mellan centrala Kistas kontorsmiljö, Husbys bostadsbebyggelse och de nya kvarten i Odde, Rogaland och Kista gård. Ett studenthus här har goda förutsättningar att ge liv åt denna korsning där norra Järvas olika stadsdelar möts. Balkongerna på gavlarna signalerar bostäder och den blå färgen kopplar till Husbys starka färgsättning. Den skulpturala formen blir en del av Kistas framväxande skyline.

Måns Tham

Bo i framtiden

Hitta hem hos oss

Ställ dig i vår bostadskö idag – det är helt gratis.

Kundservice