Uppsala hyresrätter

Östra Sala backe

Lummiga kvarter i en sprudlande stadsdel

Öster om Uppsala centrum ligger Östra Sala backe som länkar samman Sala backe och Årsta med vacker och tillgänglig kvartersbebyggelse. Här läggs fokus på promenad- och cykelstråk samt på utformning av gator och gränder. Bebyggelsen i Östra Sala backe ska bidra till en ökad mångfald och till en levande och trygg stadsdel. Kvarteren, torgen och parkerna ger området en tydlig innerstadsprägel.

I Östra Sala backe har man som boende förskola, butiker och annan service runt hörnet, och området blir än mer tillgängligt i samband med att nya busskommunikationer tillkommer. ByggVesta uppmuntrar till miljövänligt resande och har ett samarbete med Sunfleets bilpoolstjänster och vi har också byggt ett cykelservicerum.

I den första etappen av den nya stadsdelen Östra Sala backe i Uppsala har ByggVesta byggt två kvarter:

Daggvidet Daggvidet är det nordligare av de två kvarteren. Här har ByggVesta 102 lägenheter. Kvarteret är kringbyggt med en stor, tyst och lummig gård i mitten. På gården finns odlingslådor för hyresgästernas gemensamma odling. I kvarteret Daggvidet har även Svenska Vårdfastigheter byggt ett serviceboende och en förskola. Åke Sundvall Byggnads AB planerar att bygga cirka 6 stycken stadsradhus i kvarteret.

Bäckrosen I det sydligare kvarteret, Bäckrosen, har ByggVesta byggt 68 lägenheter. Även Bäckrosen är ett kringbyggt kvarter med stora, lummiga grönytor i mitten där de boende har tillgång till odlingslådor. I kvarteret planerar även Hauschild & Siegel bygga flerbostadshus med blandad upplåtelseform och TB Exploatering cirka 6 stycken radhus.

I Östra Sala backe har vi 171 lägenheter i olika storlekar:

1,5 rok – 4 st

2 rok – 82 st

3 rok – 65 st

4 rok – 20 st

Om du vill veta mer om området, besök gärna Östra Sala backes hemsida här.

Fastigheten ägs av Granit Bostad AB och förvaltas av ByggVesta Fastighetsförvaltning.

Arkitekt: Winell & Jern

Status:
Inflyttat
Färdigt:
2018
Typ:
Hyresrätter
Antal lägenheter:
171
Kök:
Kök från Ballingslöv och vitvaror från Cylinda. Förberett för diskmaskin.
Förråd:
Finns till alla lägenheter.
Cykelparkering:
I cykelrum med servicebänk.
Bredband/telefoni:
ComHem och IP-only finns som leverantörer.
Balkong/uteplats:
Vissa lägenheter har egen balkong och de flesta andra har loftgång.
Miljörum:
Finns på Johannesbäcksgatan 71 (stora), Nattviolsgatan 10 & Fyrislundsgatan 29 A.

Området

Östra Sala Backe, Uppsala

Bara en kort cykeltur från centrum ligger snabbt växande Östra Sala backe, en ny länk mellan Årsta och Sala backe. Med alla nya bostäder, skolor och vackert utsmyckade grönområden blir området centralt i ett mer sammanhängande Uppsala.

Östra Sala Backe, Uppsala

Östra Sala backe med människan i centrum och med utgångspunkt i det senaste inom teknik och miljö. Utvecklingen av Östra Sala backe ska leda till en attraktiv stadsmiljö med bostäder, service och arbetsplatser.

Kommunikation och Kollektivtrafik

Till Östra Sala backe tar du dig enkelt med buss. Turtätheten är hög och bussarna går var tionde minut en stor del av dygnet. Genom att bygga nya gång- och cykelstråk och rusta upp dem som redan finns, blir det säkrare och bekvämare att för dig som vill cykla och promenera i Östra Sala backe.

Skolor och förskolor

Det finns idag flera skolor på grundskolenivå i Sala backe och Årsta. För att möta den nya bebyggelsens behov kommer antalet skolplatser utökas. Kommunen kommer bland annat att titta på en utveckling av befintliga skolor. Nya skolfunktioner kan också komma att inrymmas vid ett utvecklat Årsta centrum. Nya förskoleplatser kommer att lösas både integrerat i de nya kvarteren och på lämpliga platser i intilliggande stadsdelar.

Affärer, restauranger och service

En viktig mötesplats blir det närliggande Årsta centrum som föreslås utvecklas med handel, servicefunktioner, arbetsplatser, kultur och bostäder. Även ett nytt torg föreslås intill Fyrislundsgatan. Härifrån når du även snabbt Gränbystadens breda utbud av butiker, restauranger, kultur och nöjen.

Natur och fritid

Det finns utrymme för lek och skoj på vattenleken i Årstaparkens lekplats. Ta med familjen och besök lekplatsen och Årstaparken. Här finns klätterställning, studsmatta, olika typer av gungor och karuseller och en 4 meter bred rutschkana. Det finns även en nyrenoverad bmx-bana i grus intill för den som vill testa. Även landskapsparken har öppnats upp från gångstråk, löparslingan har renoverats och förlängts och det har planterats flera träd i parken. Inom kort färdigställs lekplatsen Bondbönan även den i Årstaparken.

Bo i framtiden

Hitta hem hos oss

Ställ dig i vår bostadskö idag – det är helt gratis.

Kundservice