Hyresrätter & bostadsrätter - Finlandsgatan - ByggVesta

Bo i Akalla

Finlandsgatan

Bostads- och hyresrätter mellan Akalla och Husby

Vid Finlandsgatan, mellan Akalla och Husby, planerar ByggVesta att bygga cirka 400 bostads- och hyresrätter.

Området runt Finlandsgatan ska utvecklas för att bli ett attraktivt offentligt rum med framkomlig och säker stadstrafik med gång, cykel och bil.

I förslaget för hela detaljplanen ingår cirka 1780 nya bostäder samt verksamheter, park, skola, idrottshall och förskolor liksom en plan för att omvandla Finlandsgatan till en attraktiv och levande stadsgata. Läs mer om detaljplanen hos Stockholms stad.

Området har utmärkta anslutningar till kollektivtrafiken med bara 500 m till närmaste tunnelbanestation Akalla och busshållplats i direkt anslutning till kvarteren.

Projektutveckling

Arkitekt: Kirsh+Dereka

Finlandsgatan vision
Status:
Projektutveckling
Färdigt:
2025
Typ:
Bostadsrätter, Hyresrätter
Antal lägenheter:
400Levande stadsmiljö

Målsättningen med projektet Finlandsgatan är att omvandla en plats, som idag inte erbjuder så mycket kvaliteter, till en attraktiv och levande stadsmiljö. Därför skapas det bland annat mycket lokaler som komplement till de nya bostäderna som tillsammans skapar en funktionsblandning.Tryggt och grönt

En viktig fråga i projektet är att skapa trygga och gröna gårdar. För att möjliggöra för våra boende att kunna leva en hållbar livsstil kommer ett flertal mobilitetstjänster att erbjudas. Blandade lägenhetsstorlekar och upplåtelseformer möjliggör för en hållbar social blandning i området.

Bo i framtiden

Hitta hem hos oss

Ställ dig i vår bostadskö idag – det är helt gratis.

Kundservice