ByggVesta

  • Mina Sidor/Felanmälan
  • Om oss
  • Bo hos oss
  • Våra projekt
Mina Sidor/FelanmälanStäll dig i köLediga lägenheter

Nyheter

Det händer mycket på och kring ByggVesta. Här hittar du nyheter från utvecklingen av våra hus och projekt, information från kundservice och senaste nytt om våra nybyggda lägenheter.

Rosendal – arkitekturutmaningen

Den 28 mars 2014 togs det första spadtaget för ett nytt kvarter med hyreslägenheter i Södra Rosendal i Uppsala. Projektet med sin varierade, småskaliga och charmiga arkitektur och sina högt ställda miljöambitioner har fått stor uppmärksamhet sedan det utsågs till vinnare i kommunens markanvisningstävling i februari 2013. Många har uttalat sina tvivel på att det går att lösa. Projektledare, arkitekt och företrädare för Uppsala kommun berättar här om tankarna bakom projektet, hur man hanterat de olika utmaningar man ställts inför och hur man gjort det till synes omöjliga möjligt.

I underlaget för idétävlingen för Södra Rosendal, beläget ett par kilometer söder om Uppsala centrum, hade kommunen formulerat ett antal kriterier och önskemål.

– Vi ville se ett förslag som utvecklade hyresrätten som boendeform och som kunde väcka nyfikenhet på kvarteret och de nya bostäderna, men även på området Rosendal och Uppsala som stad. Andra tydliga utmaningar handlade om att skapa god boendekvalité i en arkitektonisk form som gärna fick sticka av mot de senaste årtiondenas arkitektur i Uppsala som ibland kritiserats för att vara lite enahanda, säger Germund Landqvist, projektledare i exploateringsfrågor på Uppsala kommun.

Idétävlingen gällde ett av de första bostadsprojekten i det nya området. Totalt planeras det för runt 1000 bostäder i Södra Rosendal och ByggVesta och Utopia Arkitekters kvarter är ett av de första som färdigställs.

Ladda ner förslaget från feb 2013: Det vinnande förslaget, Rosendal_ByggVesta_Utopia.pdf

– Vår idé i Södra Rosendal var att skapa känslan av en naturlig förlängning av staden. Vi ville låta ett distinkt nutida uttryck möta det gamla Uppsalas skala och variation. Svaret blev ett kvarter med formmässig brokighet i volym och byggnadshöjd med en lekfull placering av byggnaderna i förhållande till varandra. Det ger en personlighet i samklang både med Uppsalas äldre stadsbebyggelse och det obebyggda landskapet runtomkring, säger Emma Jonsteg, vd på Utopia Arkitekter.

Södra Rosendal blir något helt annat än de tidstypiska nyproducerade ytterområden med större, ljusputsade nyfunkisprojekt som satt sin prägel på mycket av det som byggts i Uppsalaområdet under de senaste åren. En lekfull och levande situationsplan, generös variation i skala och höjd och en materialmässig variation ger ett gästvänligt yttre som bättre smälter in mot en omgivning med ingen eller mer småskalig bebyggelse.

– Att hitta ett arkitektoniskt grepp som passar för platsen och lever upp till kommunens uppsatta krav och önskemål är en sak. Men att göra det utifrån ett existerande byggsys­tem som är utformat för mer konventionella huslösningar har varit den riktiga utmanin­gen. Tillsammans med Utopia Arkitekter ly­ckades vi inte bara med det, vi höll dessutom nere byggkostnaderna på en rimlig nivå, säger Görel Hällqvist, projektledare på ByggVesta.

Den arkitektoniska lösningen som Utopia Arkitekter levererade bygger på ett begrän­sat antal ”byggklossar” som kan kombineras på ett stort antal olika sätt för att skapa variation i plan, volym och form

– I dag finns en rådande uppfattning om att arkitektonisk kvalitet, variation och attrak­tiva miljöer inte är förenligt med prisvärda bostäder och god projektekonomi. Det finns också en föreställning om att rationellt byg­gande per automatik måste resultera i enformig och tråkig arkitektur. Med Södra Rosendal har vi lyckats bevisa motsatsen, säger Mattias Litström, ansvarig arkitekt på Utopia.

Projektet bygger uteslutande på ByggVes­tas beprövade tekniska lösningar. Det är en garanti dels för att hålla kontroll på produk­tionskostnader och undvika byggtekniska problem men också för att kunna säkerställa en hög kvalitet och låg energiförbrukning.

– Det speciella med kvarteret är den småskaliga känslan och varierade gestaltningen. Men tack vare att vi behållit en enkelhet i lägenheternas planlösning går det att kombinera ett varierat uttryck med en rationell produktion som säkrar projektets kostnadseffektivitet. Det gör att vi kan använda oss av vårt upparbetade produk­tionssystem utan att kompromissa eller behöva utveckla nya byggtekniska lösningar. Det innebär i sin tur att hyrorna i Södra Rosendal ligger helt i nivå med jämför­bara nyproducerade bostäder, säger Görel Hällqvist, projektledare på ByggVesta.

Södra Rosendal uppförs som Egenvärmehus®, med extremt låg energiförbrukning.

– ByggVestas och Utopia Arkitekters förslag för Södra Rosendal innebär en bra lösning för arkitekturen, stadsbyggnaden och boendet. Stilen är, trots att den baseras på en begrän­sad verktygslåda av återkommande former, intressant, småskalig och varierad, vilket vi satte ett mycket högt värde på i vår bedömn­ing. Konceptet liknar inget som presenterat för oss tidigare och det har precis som utlovat i stora drag visat sig vara genomförbart med bibehållen kvalitet, säger Germund Land­quist, projektledare i exploateringsfrågor på Uppsala kommun.

Projektet i Södra Rosendal innebär att Bygg­Vestas utveckling nu går in i en ny fas vilket kommer att sätta sin prägel på betydligt fler projekt i framtiden. Spännande arkitektur och gestaltning är den senaste i raden av utmaningar ByggVesta fokuserar på för att fortsätta förbättra hyresrätten. Läs mer om hur vi bygger.

Sedan 2015 står husen i Södra Rosendal klara. Vår hyresgäst Linnea berättar mer om hur det är att bo där.

Artiklar

Välkomstvärdar bidrar till en trygg och välkomnande boendemiljö

Senaste Nytt

Öppen Park för allmänheten i Sege Park, Malmö
© ByggVesta AB 2019