ByggVesta

  • Mina Sidor/Felanmälan
  • Om oss
  • Bo hos oss
  • Våra projekt
Mina Sidor/FelanmälanStäll dig i köLediga lägenheter

Vägen till Yalla Rinkeby

När Stockholms stad beslutade att överdäcka E18 för att skapa 400 nya bostäder på den nya Rinkebyterrassen såg vi vår chans. En möjlighet att skapa bra bostäder i Rinkeby med närhet till naturen på Järvafältet och samtidigt bidra till utvecklingen av en stadsdel med stor potential.

Vi vet hur man bygger riktigt bra bostadshus – vi arbetar med de bästa arkitekterna och konstruktörerna och har fått flera utmärkelser för våra bostäder runt om i hela Sverige. Men vi vill förändra världen med våra hus, och då krävs mer än bara byggnader. 

När vi skulle bygga i Rinkeby ville vi veta vad rinkebyborna bäst behövde av det vi kan bidra med utöver just hus. Därför genomförde vi enkäter och mängder med personliga möten. Vi pratade med över 1000 boende i området, och efter en omröstning bland Rinkebys invånare blev det tydligt att många önskade en plats för kvinnor där de kan lära sig om ledarskap och hur man startar ett eget företag. Vår satsning fick namnet Yalla Rinkeby. Med fokus på samhällsnytta, omtanke och långsiktighet ska den skapa nya möjligheter i Rinkeby.

”Som långsiktiga fastighetsägare så ser vi oss själva som en del av samhället där vi bygger och då blir det självklart att man även ska investera i områdets framtid. Vi, liksom alla som bor där, har ett ansvar att bidra till områdets positiva utveckling i form av trygghet och lika villkor för alla.”

– Marit Appelgren, ByggVesta

För att göra verklighet av förslaget kontaktade vi aktörer i vårt nätverk – och fick fantastiskt gehör. Tillsammans med ett antal av dem tog vi initiativ till det som idag är Yalla Rinkeby. Yalla Rinkeby är sedan 2016 ett arbetsintegrerat socialt företag med stark gemenskap och stora drömmar. Syftet med verksamheten är att stärka kvinnor och skapa arbetstillfällen för utlandsfödda kvinnor som står långt bort från arbetsmarknaden. De driver en cateringverksamhet samt erbjuder arbetsträning som tjänst för statliga förvaltningsmyndigheter så som Arbetsförmedlingen och Jobbtorg. Genom vårt stora engagemang har vi alltså skapat unika samarbeten mellan den privata och offentliga sektorn. Läs mer om Yalla Rinkeby på deras webbplats.

Space to Grow by ByggVesta

Genom vårt koncept Space to Grow stöttar vi lokalt entreprenörskap och inkluderande verksamheter med bland annat kompetensutveckling och tillgång till lokal i våra fastigheter. Yalla Rinkeby är det första projektet inom konceptet. 

ByggVesta och corporate social responsibility

Vi tror på att hitta sätt att förena vårt företags framgång med social hållbarhet i områdena där vi verkar. Vi har tagit mycket inspiration från vårt systerbolag i Seattle, USA där man jobbar med corporate social responsibility och ser stora värden med att utveckla områden ihop med de boende. Laurie McDonald Jonsson som är en av ägarna till ByggVesta och driver vårt systerföretag Stellar Holdings har från allra första början varit en drivande kraft och eldsjäl i Yalla Rinkeby-projektet.

”Det allra viktigaste för mig är att idéerna ska komma från de boende själva – de vet såklart bäst om vad som saknas i deras område. Vi åkte dit för att lyssna, precis som vi gör i de områden som vi utvecklar i Seattle. I Rinkeby förstod vi snabbt att det behövs mer utrymme för kvinnorna att förverkliga sina idéer och drömmar.”

– Laurie McDonald Jonsson, ByggVesta

Till Yalla Rinkeby fick vi också mycket inspiration och värdefulla erfarenheter från kvinnokooperativet Yalla Trappan i Rosengård, Malmö, som drivs med målet att skapa arbetstillfällen och ökad ekonomisk självständighet för utlandsfödda kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden.   

Vill du samarbeta med oss?

Vi vill fortsätta att utveckla idéer och skapa arbetstillfällen ihop med Rinkebyborna. För det här är inte bara vår resa, utan hela Rinkebys resa mot framtiden. Hela satsningen hänger ihop med vår kärnverksamhet: att bygga och förvalta hus. Vi är övertygande om att långsiktiga satsningar skapar trygghet och bättre livskvalitet för såväl våra hyresgäster som alla andra invånare – och att det höjer områdets attraktivitet och värde.

Vi kommer framöver att vara verksamma i fler områden där vi behöver engagera oss utöver att bara bygga bostäder. Om du är en eldsjäl, entreprenör eller etablerad småföretagare som är aktiv i våra områden tveka inte att kontakta oss för att se om vi kan hitta ett samarbete.

© ByggVesta AB 2019