Välkomstvärdar bidrar till en trygg och välkomnande miljö - ByggVesta

Välkomstvärdar bidrar till en trygg och välkomnande boendemiljö

Nu lanserar vi konceptet Välkomstvärdar – en satsning som ämnar få nyinflyttade hyresgäster att bättre trivas och snabbare komma på plats i sina bostadsområden. Ambitionen är att skapa en så trygg och välkomnande boendemiljö som möjligt genom att vara en närvarande och personlig förvaltare.

 

maxresdefault

I januari släppte ByggVesta rapporten Trygghet & Samhörighet i boendemiljön – Viktiga aspekter av social hållbarhet tillsammans med fil. dr Sara Göransson från Lead4Health. Rapporten visar bland annat på att relationen till grannar och förvaltare är avgörande för hur tryggt bostadsområdet upplevs. Genom att låta en boende i fastigheten få rollen som välkomstvärd är ByggVestas förhoppning att inflyttningsprocessen underlättas.

– Vi tror att välkomstvärden kan vara en positiv kraft i området som bjuder in till samhörighet mellan grannarna och får dem att känna sig tryggare. Rollen handlar inte om att ta emot felanmälningar eller andra förvaltningsfrågor. Det handlar framför allt om att skapa trivsel och sprida god stämning genom att ordna sociala aktiviteter, visa omkring i fastigheter samt utbilda i hur till exempel avfallssortering fungerar, svara på frågor och vara närvarande, säger förvaltare Martina Maxstad.

Uppskattat komplement
Välkomstvärdarna upplevs vara ett välkommet komplement till serviceinriktade förvaltare, i och med att vardagliga frågor lätt kan ställas då personen faktiskt bor i fastigheten. ByggVesta har under en längre tid fokuserat på att vara en mycket tydlig och tillgänglig kontaktpunkt som ofta syns i bostadsområdet. Det gör att tröskeln för att lyfta eventuella problem blir betydligt lägre. Kontakt med välkomstvärden och förvaltningen är särskilt viktig då kommunikation är en stark framgångsfaktor för att få de boende att trivas.

– Här i Östra Sala Backe har min roll som välkomstvärd varit väldigt uppskattad. Det har varit kul att se hur de boende, framför allt de nyinflyttade, snabbt blivit bekväma i fastigheten och med att säga hej till sina grannar. Jag tror att området gynnas väldigt mycket av att ha en välkomstvärd som kan öka trivseln snabbt och via välkomsttillfället direkt ge nya hyresgäster en möjlighet att träffa sina nya grannar, säger Nellie Nyd, välkomstvärd i fastigheten Östra Sala Backe i Uppsala.

Egna initiativ ökar samhörighet
Välkomstvärdarna kan också agera katalysator för hyresgästernas egna initiativ för att öka samhörigheten – det kan vara genom att stötta grupper för odling, att hjälpas åt med hundpassning eller bytesgrupper för avlagda prylar. På samma spår kan välkomstvärdarna tillsammans med ByggVestas förvaltare ordna gemensamma aktiviteter, exempelvis gårdsfester, där nyinflyttade och befintliga boende kan mötas och umgås på ett avslappnat sätt. Intresset för att vara välkomstvärd har varit stort bland de boende, samhörighet och trygghet verkar vara frågor som helt klart engagerar de boende.

Välkomstvärdar på ByggVesta

På ByggVesta samarbetar fastighetsförvaltare med välkomstvärdar för en extra trygg och välkomnande boendemiljö

Kundservice