Uppdrag: Att utmana de gamla dogmerna - ByggVesta

Uppdrag: Att utmana de gamla dogmerna

Text: Pernilla Fredholm, Förvaltarforum

Tack vare tidigare extrajobb hamnade Martina Maxstad på ByggVesta direkt efter examen. Som förvaltare har hon även ett extra uppdrag: Att ifrågasätta gamla invanda mönster.
– Det passar mig perfekt, för jag är frågvis och orädd.

När Martina Maxstad pluggade Fastighetsutveckling på KTH dök en jobbannons upp som gjorde henne nyfiken: fastighetsbolaget ByggVesta, som ägde studentboendet hon hyrde, sökte just en student som kunde jobba extra med att bland annat vara kontaktperson för studenterna, hjälpa till med uthyrning och ordna sociala evenemang.

– Ensamheten i Stockholm är utbredd och det här var ett initiativ för att skapa kontaktytor. Jag tyckte det lät jätteintressant, sökte jobbet och fick det. Och det var verkligen ett superroligt uppdrag, berättar Martina Maxstad.

Martina Maxstad

Fick ett vikariat
Mitt under pandemin tog Martina examen, och de flesta jobb var på distans vilket hon inte var sugen på som en första arbetsplats. Eftersom hon trivdes på ByggVesta frågade hon om det fanns någon öppning där, med möjlighet att få jobba på plats.

– En av deras förvaltare skulle börja vikariera på en annan avdelning, så jag fick det vikariatet. Jag fick ansvar för fyra fastigheter i Uppsala och två i Barkarby med totalt 850 lägenheter, och lärde mig väldigt mycket. Kollegan valde att fortsätta på den nya avdelningen, och sommaren 2022 blev jag erbjuden fast tjänst som förvaltare.

I samband med din fasta anställning fick du en bonusuppgift, berätta!
– ByggVesta är ett bolag och en organisation som växer och då behöver vi jobba optimalt utifrån alla perspektiv. Eftersom jag är ny i branschen och dessutom kom direkt från skolan, tyckte min chef för förvaltningsenheten att det vore bra om jag kunde titta på organisationen ur ett utifrånperspektiv och ifrågasätta hur vi jobbar. Varför har vi till exempel serviceavtal med just den här entreprenören? Eller när konkurrensutsatte vi senast en viss verksamhet?

– Det finns många enkla saker vi kan göra som bidrar till förbättring. Just nu är det höst och budgetarbete, och då har jag snöat in på hur vi arbetar gentemot vår ekonomiavdelning. Tidigare har man mer haft utgångspunkten att så länge man kan försvara sina siffror, räcker det långt. Men jag tycker det är viktigt med samarbete där vi tar hjälp av varandra för att få en samsyn. Då får vi bättre koll på utfall och om vi exempelvis behöver räkna med andra kostnader i ett visst projekt. Ekonomi är inte enbart en uppföljningsprocess, utan ett verktyg man kan jobba med redan från början.

Du har också tagit initiativ till något som heter Välkomstvärdar – vad innebär det?
– Vår senaste trygghetsrapport visade att relationen till grannar och fastighetsvärden är avgörande för hur tryggt ett bostadsområde upplevs. Som ett led i vårt trygghetsarbete ville vi därför att någon som redan bor i området kunde vara en välkomstvärd, som dels kan svara på frågor som en nyinflyttad kan ha men också samla in idéer från de boende om vad som kan utvecklas liksom skapa sociala aktiviteter. Förutom att den här funktionen skapar trygghet och trivsel, tror vi att den också bidrar till att minska ensamheten.

Vilka utmaningar ser du framför dig som förvaltare?
– En av de klurigaste sakerna i mitt jobb är informationsspridning, särskilt i bostadsområden där man inte kan svenska så bra. Där kan till exempel bilder vara ett viktigt verktyg.

– En annan stor utmaning är det tuffa ekonomiska läget som vi måste ta hänsyn till inför nästa års budget. Det är helt andra tider nu med prishöjningar och vi behöver kommunicera detta till hyresgästerna så att de vet och får förståelse för vad som händer. Vi får många fler frågor nu, särskilt om hur man kan påverka sin elförbrukning. Där behöver vi vara på tårna.

Vilka är de viktigaste frågorna för dig?
– Kommunikation – för den är allt. Förvaltare jobbar ju ofta i situationer där något redan hänt, som en skada till exempel. Man måste ta sig tid att förklara, dels vad som är hyresgästens ansvar och vad som är vårt ansvar som hyresvärd. Det är viktigt att hyresgästen förstår varför vi måste göra som vi gör, att vi har tillsynskrav och lagkrav på oss. Ett klassiskt exempel är vattenskador. När måste hyresgästen berätta om något gått sönder? Om hyresgästen inte informerar oss med en gång, kan det bli en större skada som båda parter kunnat undvika.

Vilken är din främsta drivkraft?
– Jag är väldigt nyfiken, vill ta reda på saker och har en stark vilja att lära mig så mycket som möjligt. Oavsett ålder, kön eller bakgrund – vi har alla en plats och vi måste inkludera och utmana varandra. Som ung kvinna i en byggrelaterad bransch kan det hända att man inte tas på allvar. Självklart är jag ung och i många frågor oerfaren, men jag tror att man är naiv om man inte väljer att också se det som en potential. Jag har en otroligt ödmjuk inställning till våra seniora kollegor i branschen när det gäller deras kunskap och erfarenheter. Men om inte de vågar utmana oss yngre, vem ska då leda fram bra framtida arbetskraft?

Kundservice