Trygghet och samhörighet i boendemiljön - ByggVesta

Trygghet och samhörighet i boendemiljön

Vi vill öka trygghet och samhörighet i våra fastigheter. Det är ett sätt för att bidra till social hållbarhet. För med en social hållbarhet kan vi öka både den miljömässiga och ekonomiska hållbarheten. Med en samhörighet i fastigheten kan människor enklare gå samman när det behövs, det blir lättare att låna och dela på saker med sina grannar. Det bidrar till miljömässig hållbarhet. Och när människor känner trygghet och samhörighet vill de stanna hos oss – det bidrar till ekonomisk hållbarhet.

Social hållbarhet kommer in redan i byggprocessen. Det är då vi kan skapa bästa möjliga förutsättningar för samhörighet och trygghet. Sen förvaltar vi för trygghet och samhörighet genom att exempelvis stärka kommunikationen med hyresgästerna, skapa relationer, stödja lokala initiativ som stärker samhörighet och mycket annat.

Vi började med en undersökning som Sara Göransson, Fil. dr och konsult, genomförde. Den gav oss insikter i hur vi kan jobba. Nu förstår vi mer om vad som bidrar till trygghet och samhörighet.

manniskor-pa-garden

Undersökningen hade en bred ansats och intervjuerna handlade om vad hyresgästerna själva tycker är viktigt för trygghet och samhörighet. Självklart är det viktigt att känna sig trygg i boendemiljön och den fysiska tryggheten spelar förstås roll. Som att exempelvis bo i ett lugnt område, att det är bra belysning, grönska och ett bra skalskydd – ja, allt det som forskningen belyst ganska mycket. Hyresgästerna lyfter även fram relationerna i fastigheten, relationen till ByggVesta, kommunikationen, värdegrunden. Hur kommunikationen med ByggVesta är i olika situationer och hur man som hyresgäst bemöts är sånt som följer med hem till boendet, och påverkar känslan av trygghet. Det blev också tydligt att trygghet öppnar upp för samhörighet, liksom att samhörighetsskapande aktiviteter och beteenden kan öka tryggheten.

Snart tar vi nästa steg utifrån kunskaperna och planerar för en spännande fortsättning. Följ oss gärna och se vilka projekt vi går vidare med.

Läs rapporten i bläddringsbar PDF här

Kundservice