Nu inför vi det hållbara kontraktet för våra hyresgäster - ByggVesta

Nu inför vi det hållbara kontraktet för våra hyresgäster

Det räcker inte bara med att bygga hållbara bostäder som fastighetsägare. Det behövs ett gemensamt engagemang från både boende och förvaltning för att minska varje hushålls miljöpåverkan. ByggVesta lanserar därför hållbara kontrakt som vägleder hyresgästerna i att fatta klimatsmarta beslut.

Att skapa hållbara och långsiktiga hem har från start varit en viktig fråga för ByggVesta. Vi har under en längre tid sett att hyresgästernas beteenden och levnadsvanor har en stor effekt på fastigheternas klimatpåverkan och de boendes trivsel. Sedan tidigare har ByggVesta haft vad som kallas för Gröna kontrakt, som bland annat förpliktigat hyresgäster till att hushålla med energi, sortera sitt avfall och hålla rent i fastigheten. Med det Hållbara kontraktet förstärks hyresgästernas ansvar även mot att stärka den egna bostadens sociala hållbarhet. Genom det Hållbara kontraktet vill vi på ByggVesta uppmuntra till en tryggare och mer inkluderande vardag för våra boende.

– Efter dryga 10 år med våra Gröna Kontrakt är ByggVesta fortfarande en av få aktörer som jobbar på det här sättet. Det Gröna kontraktet har nu vässats till ett Hållbart kontrakt, som även omfattar grön mobilitet, biologisk mångfald och viktiga sociala åtgärder som uppmuntrar till trygghet och delaktighet, säger Alicia Åhlfeldt, hållbarhetsstrateg på ByggVesta.

Det Hållbara kontraktet är särskilt utformat för att underlätta smarta val för ByggVestas hyresgäster. Genom kontraktet erbjuds bland annat de boende en rabatt på förnyelsebar el från E.ON, vilket väntas göra fastigheternas energikonsumtion mer hållbar. ByggVesta ser på Hållbara kontrakt mellan boende och fastighetsägare som del av framtidens moderna och hållbara boenden.

Kontakta Alicia Åhlfeldt, hållbarhetsstrateg för mer information. alicia.ahlfeldt@byggvesta.se

Kundservice