Initiativ adderar ett mervärde för Christine - ByggVesta

Mer än ett fastighetsbolag

– samhällsförbättrande initiativ adderar ett mervärde för Christine

För Christine Zetterlund, chef för projektutveckling, handlar ByggVestas arbete om så mycket mer än att bygga och förvalta fastigheter. Att driva
projekt som förbättrar tillvaron för boenden i och omkring fastigheterna särskiljer ByggVesta från andra fastighetsbolag.

Christine började arbeta på ByggVesta i december 2019 och har under sina 2 år varit delaktig i en mängd olika projekt. Att kunna jobba med samhällsförbättrande uppdrag är något hon anser speciellt med bolaget.

Det känns väldigt bra att vi har en hög ambitionsnivå och att vi gör mer än att bygga fastigheter. Känslan av att vi gör skillnad tilltalar verkligen mig,.

För ByggVesta är det särskilt viktigt att låta medarbetare, oavsett var de befinner sig i organisationen kunna vara med och forma nya samhällsinitiativ. Christine menar att ett trovärdigt arbete för att göra verklig skillnad i samhället är en kvalitet allt fler eftersöker när de letar arbetsgivare.

Kundservice