Havreskal blir betong och energi i nytt samarbete - ByggVesta

Havreskal blir betong och energi i ByggVestas nya samarbete

En halvering av klimatavtrycket jämfört med traditionell cementproduktion och samtidigt mer återvunnen fjärrvärmeproduktion. Det är förväntningarna på samarbetet och testerna som ByggVesta och E.ON nu drar i gång.

Fastighetsbolaget ByggVesta och energibolaget E.ON gör en gemensam satsning på förbränning av havreskal. Genom enkla anpassningar av förbränningsprocessen erhålls en högkvalitativ mikrosilika vilken kan ersätta vanlig cement och därmed ge ett lägre koldioxidavtryck vid betongproduktion. Samtidigt ger förbränningsprocessen varmvatten till fjärrvärmekunderna i området.

Vi tror att bransch­över­skridande samarbeten är en förutsättning för att lyckas med klimat­om­ställning­en i samhället. Detta är ett gott exempel på hur innovation kan skapa synergi­effekter för flera branscher.
Alicia Åhlfeldt, hållbarhetsstrateg på ByggVesta

En avsiktsförklaring om samarbetet är påskriven och tester av förbränningen inleds efter sensommarens svenska havreskörd. Havreskal är idag en restprodukt med låg nyttjandegrad och satsningen på mikrosilika ses därmed som en viktig framtidssatsning för både E.ON och ByggVesta.

Enligt beräkningar kan cementmängden halveras genom inblandning av mikrosilika, från runt 400 kg till cirka 200 kg cement per kubikmeter betong. Därmed är det möjligt att kraftigt sänka koldioxidavtrycket. Betongelement gjutna med denna typ av betong, Agri™Betong, har redan testats i flera av ByggVestas bostadsprojekt med mycket gott resultat.

Förbränningstesterna inleds i E.ONs värmeanläggning vid COOP centrallager i Upplands-Bro. Målet för parternas samarbete och tester är att om möjligt, i ett senare skede skala upp för en industrialiserad process.

För mer information om projektet kontakta Bill Ögren, chef produktion, eller Alicia Åhlfeldt, hållbarhetsstrateg.

Illustrationen visar att skalaskan från förbränningen används som tillsatsmedel i betongproduktion och spillvärmen blir fjärrvärme.

Skalaskan från förbränningen används som tillsatsmedel i betongproduktion och spillvärmen blir fjärrvärme.

Kundservice