Hållbara ByggVesta-hus med höga miljökrav - ByggVesta

Hållbara ByggVesta-hus med höga miljökrav

Vi på ByggVesta vill skapa så bra bostäder som möjligt. När vi utvecklar nya hus tänker vi på såväl insida som utsida, vad som kan finnas i huset som kan gynna både boende och närområde och många mer saker. Ett sätt som vi använder oss av för att säkerställa hållbara boendemiljöer är att systematiskt arbeta efter kraven som finns i miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad.

Genom Miljöbyggnad* utvärderar och mäter vi sexton olika värden som utgår från svenska miljömål, byggregler samt byggpraxis. Vi har sedan sju år tillbaka projekterat för att våra hus ska klara Miljöbyggnad nivå Silver och har därmed flertalet fastigheter i vår produktion som kan certifierats i den kategorin.

 Arbetet med Miljöbyggnad ger ett oss ett kvitto på viktiga kvaliteter hos en byggnad vad gäller energi, inomhusmiljö och byggnadsmaterial. Det har också gjort oss uppmärksamma på utmaningar i vårt befintliga bestånd. Ett exempel på detta är solvärmelastberäkningar som ger oss en direkt indikation på var solinstrålning kan bli besvärande för hyresgästen. När vi gör dem kan vi åtgärda problemet med solavskärmning eller persienner i tidigt planeringsskede, istället för att behöva göra det i efterhand.

 ”Arbetet med miljöbyggnad är gediget och givande. Många utmaningar synliggörs i ett tidigt stadie vilket resulterar i att vi kan ta i tu med problemen redan då. Det blir en kostnadseffektiv metod, samtidigt som vi bygger bättre hus för framtida generationer”  – Yasin Elobeid, Energi & installationssamordnare på ByggVesta

 När den färdiga byggnaden lever upp till kraven för Miljöbyggnad nivå Silver, har den låg energianvändning, vilket i sig betyder lägre driftskostnader, gott inomhusklimat både sommar och vinter, god ljudmiljö, bra dagsljus, låg radonhalt, att risken för fukt är minimerad, bra luftkvalitet och kontroll på byggnadsmaterial. Dessutom finns information om byggmaterialen som använts lagrad digitalt, så att man kan spåra byggvaror i framtiden.

Om du vill läsa mer om hur vi tänker kan du läsa mer på sidan om hur vi bygger.

Kosterhavet

*Miljöbyggnad är ett miljöcertifieringssystem för byggnader i Sverige. Det ägs och utvecklas av Sweden Green Building Council. Systemet är utvecklat för den svenska marknaden och baseras på bygg- och myndighetsregler och svensk byggpraxis.

Kundservice