Gör Järvafältet till en storstadspark! - ByggVesta

Gör Järvafältet till en storstadspark!

Känner du till Järvafältet? Det stora naturområdet som sträcker sig genom Solna, Sundbyberg, Stockholm, Järfälla och Sollentuna. Med naturreservat, vackra löv- och barrskogar, bevarade gamla gårdar och vidsträckta åkrar. Ett område som skulle kunna vara en fantastisk plats för boende i hela Stockholmsområdet, men vars fulla potential tyvärr inte nyttjas idag. Vi på ByggVesta har gått ihop med arkitekt Måns Tham och driver frågan om att göra fältet till en gemensam storstadspark.

I Måns Thams skisser har vägarna in till fältet, de gröna kilarna, bearbetats så att de blir mer inbjudande med till exempel grillplatser, lekplatser, sportplaner och kolonilotter. Med hjälp av kilarna kommer naturen närmare bostadsområdena i anslutning till parken – dessutom kan de hjälpa till att förbättra den biologiska mångfalden i trädgårdar och parker runtomkring. En del av storstadsparkens grusvägar asfalteras och kompletteras med vinterplogade gång- och cykelbanor som skulle kunna användas av såväl elfordon som skateboards – med en snabbcykelbana över fältet skulle det bli enkelt att ta sig till exempel från Rinkebyterrassen till Kista. Det betyder att vägen till jobbet för många skulle kunna bestå av femminuters cykeltur i lummig grönska istället för tunnelbanebyten i Västra skogen eller bilköer på motorvägen.

En attraktiv och tydlig park, som alla Järvabor kan vara stolta över är den gröna kilens bästa skydd. Och vem vet – i framtiden kanske det skulle kunna vara till Järva man tar tåget för att uppleva storstadens parkliv.

– Måns Tham, arkitekt Måns Tham arkitektkontor AB.

Det finns många anledningar till varför Järvafältet ser ut som det gör. När bostadsområdena runt fältet planerades, tänkte man använda Järvafältet som markreserv och stora delar av det var tänkta att bebyggas. Dåtidens arkitekter och stadsplanerare byggde för den rationella framtidsmänniskan som skulle röra sig snabbt mellan bostad, arbete och centrum. Att fältet dessutom är uppdelat på fem kommunen har gjort att det är väldigt enkelt att ta sig runt Järvafältet – men att ta sig över det är en annan femma.

Tänk vilken tillgång det hade varit med en storstadspark – och för så många människor! Med en gemensam satsning från kommunernas sida hade Järvafältet hade kunnat bli en länk som binder ihop Järvas olika stadsdelar. En länk som inte skulle användas för bebyggelse, utan som den gröna lunga den är.

På Rinkebyterrassen, i anslutning till Järvafältet har vi 223 lägenheter, och kommer att bygga fler. I bottenvåningen på ett av husen finns också Yalla Rinkebys kafé och utbildningslokal.

Om du vill veta mer om arbetet, kan du se den här korta filmen om projektet Järva storstadspark.

Kundservice