Fastigheten är trygghetscertifierad - ByggVesta

Utformat med trygghet i åtanke - certifierad fastighet

Våra bostäder, gårdar och områden utformas med trygghet i åtanke. Därför utgår vi från kriterierna för Trygghetscertifiering vid den fysiska utformningen. Det hjälper oss att arbeta systematiskt med frågan och att planera rätt från början när det gäller dessa frågor. Nu har vi fått vårt första certifikat, utfärdat för den nyinflyttade fastigheten Sköterskan i Sege Park i Malmö, av Svensk Trygghetscertifiering.

Vi stannar förstås inte där, utan arbetar också engagerat med frågor i förvaltningen som vi vet skapar trygga och trivsamma boendemiljöer för våra hyresgäster, till exempel närvarande förvaltning och aktiviteter som stärker gemenskapen grannar emellan.

Du kan läsa mer om Sköterskan här.

Kundservice