Ett tillväxtbolag med entreprenörsanda - ByggVesta

Ett tillväxtbolag med entreprenörsanda

ByggVesta växer. Med ett allt större fastighetsbestånd, fler medarbetare och nya innovativa projekt har 2021 handlat om att hitta metoder för att kombinera ByggVestas flexibilitet med ett mer strukturerat sätt att arbeta.

Andreas Köver har arbetat hos ByggVesta sedan september med verksamhetsutveckling och ekonomi. Han har ägnat större delen av sin tid åt att utveckla nya processer, rutiner och stödfunktioner för bolaget. Mycket av det som skedde under 2021 är förberedande för det som kommer ske under 2022.

ByggVesta är ett engagerat och nyfiket bolag. Vad som utmärker oss är att vi är öppna för nya idéer oavsett var i organisationen de kommer från – vi arbetar aktivt för att både kunder och medarbetare ska känna sig delaktiga. Årets arbete har bland annat gått ut på att hitta system för att kanalisera den entreprenörsanda som finns i bolaget. För att kunna utveckla verksamheten måste vi förstå den på djupet först.

Andreas har tillsammans med sina kollegor sett över både rutinerna och processerna inom ByggVestas projektutveckling och förvaltning. Det har bland annat handlat om att skapa processer för samarbetet mellan verksamhetsområdena och att erbjuda bättre digitala verktyg.

Vi har arbetat för att systematisera vårt hållbarhetsarbete – något som vi tror kommer generera bättre kassaflöden och projektkalkyler. Att minimera och effektivisera användningen av särskilda material kommer bland annat gynna vår verksamhet både ur ett kostnads- och hållbarhetsperspektiv.

Kundservice