Martin värdesätter givande relationer i byggproduktionen - ByggVesta

Goda samarbeten med entreprenörer ger bättre förutsättningar

 – Vikten av givande relationer i byggproduktionen

Relationen med entreprenörer och hyresgäster är en viktig del i ByggVestas ambition att vara mer än ett fastighetsbolag. Goda samarbeten leder till bättre bostäder och förutsättningar för framtiden.

Martin började jobba på ByggVesta för sju år sedan och från sina tidigare roller som förvaltare och byggledare samt den nuvarande rollen som inköpare har han en bred insyn i vad som krävs för att bygga och förvalta fastigheter. Hans erfarenhet är att goda relationer med entreprenörer underlättar hela byggnadsprocessen.

Det är viktigt för oss att bygga långvariga, givande relationer med entreprenörer. Vi vill känna att dom vill jobba med oss på ByggVesta. Det kommer kanske en tid när vi är beroende av företag som jobbar med oss och inte tvärtom, då vill man ha lagt grunden och etablerat en bra relation.

Genom att investera i bolagets relationsbyggande skapas goda möjligheter att producera bra boenden för hyresgästerna.

I min värld ska fokus ligga på vad som levereras till kunderna, dvs. ett boende. Vi vill genomföra rätt åtgärder vid rätt tillfälle. Av min tidigare erfarenhet som förvaltare har jag lärt mig värdet av att vara proaktiv och lösningsorienterad.

Kundservice