Emelie Eriksson blir Chef för Stadsutveckling och Ackvisition på ByggVesta - ByggVesta

Emelie Eriksson blir Chef för Stadsutveckling och Ackvisition på ByggVesta

ByggVesta stärker sin kompetens inom stadsutveckling i sitt långsiktiga arbete mot att bygga för framtidens städer. Med Emelie Erikssons genuina intresse för långsiktig hållbar stadsplanering och innovativ design tar hon sig an den nya rollen med goda förutsättningar att bidra till bolagets fortsatta ackvisitions- och stadsutvecklingsarbete.

Emelie Eriksson har en bakgrund i såväl forskningsvärlden som fastighetsbranschen med en Fil. Dr i Kulturgeografi. Emelie kommer närmast från AB Stockholmshem som stadsutvecklingschef där hon varit ansvarig för bolagets ackvisitionsarbete och detaljplaneprojekt. Tidigare roller innefattar bland annat projektchef och stadsplanestrateg på Åke Sundvall AB, stadsbyggnadsansvarig projektutvecklare på AB Svenska Bostäder och sektionschef på Stockholms stadsbyggnadskontor.

 

- Vi är mycket glada att välkomna Emelie till ByggVesta. Med hennes unika bakgrund och ledarprofil kommer hon bidra stort till att lyfta laget och ge oss möjligheter att bli en mer komplett och attraktiv bostadsaktör som levererar nya robusta bostäder, säger Marcus Svensson, vd ByggVesta Development.

ByggVesta är en långsiktig fastighetsägare som med ett innovativt arbetssätt tar ett helhetsansvar för en hållbar och inkluderande stadsutveckling. Emelie Erikssons breda erfarenhet och kunskap stärker ByggVestas ambition att bidra till framtidens hållbara bostäder och samhällen.

- Det känns väldigt roligt att få ansluta till ett så engagerat, drivet och nyfiket bolag som ByggVesta. Jag ser fram emot att jobba med alla kollegor och tillsammans fortsätta utveckla Stockholmsregionen och andra städer, säger Emelie Eriksson, chef för stadsutveckling och ackvisition.

För Emelie har ackvisitionsarbetet sin utgångspunkt både i platsens historia och i dagens olika planeringsförutsättningar. Det nya ska vara sin egen, men också verka i ett större sammanhang och möta såväl dagens som framtidens värderingar och behov.

– Det är därför ackvisitionsskedet är så spännande och viktigt, eftersom det utgör grunden i all stadsutveckling. Nu står vi dessutom i ett slags paradigmskifte i branschen som helhet, med många svåra och viktiga frågor som kräver ett innovativt nytänk för att säkra en hållbar utveckling. Jag ser att ByggVesta ligger långt fram i det arbetet och jag är glad att få bidra med min erfarenhet och kunskap, säger Emelie Eriksson.

Emelie tillträder sin nya roll på ByggVesta den 14 september 2022.

Kundservice