Fokus på delningsekonomi och odling – ByggVesta välkomnar de första hyresgästerna i Sege Park- ByggVesta

ByggVesta välkomnar de första hyresgästerna i Sege Park

Under november välkomnar ByggVesta de allra första hyresgästerna till det nya bostadsområdet Sege Park i Malmö. Här har Malmö stad tillsammans med byggherrarna satsat för att kunna erbjuda något alldeles speciellt. I den bevarade gröna parken växer ett bostadsområde fram med stort fokus på hållbarhet med bland annat delning, gemenskap, odling, cirkulär konsumtion och grön mobilitet. Kvarteret Sköterskan ägs av HållBo ett Joint Venture mellan ByggVesta och Bonnier Fastigheter Bostad.

visionsbild innergården

Visionsbild från Liljewall Arkitekter – kvarteret Sköterskan i Sege Park

Sege Park är en del av stadsdelen Kirseberg i nordöstra Malmö – en unik plats med nästan 2 000 uppvuxna träd och granne med Beijers Park. Flera befintliga byggnader från den tidigare sjukhusverksamheten har högt kulturhistoriskt värde och ska bevaras. Tillsammans med den nya bebyggelsen inbjuder de till ett område med goda förutsättningar till en modern livsstil och god livsmiljö.

Delningsekonomi, gemenskap och odling

Sege Park utvecklas med tydligt fokus på hållbar utveckling i alla dimensioner. Här ska man kunna leva gott och hälsosamt inom planetens gränser till en rimlig kostnad. Genom delningstjänster för till exempel verktyg kommer de boende att få tillgång till mer utan att behöva äga mer. Självklart finns också en bil- och cykelpool till de boendes förfogande.

Det nya bostadsområdet erbjuder stora möjligheter till odling genom ytor intill husen och även på Sege Parks gemensamma odlingsområde där det finns både odlingsbäddar och klassiska odlingslotter. Det kommer också att finnas möjlighet att delta i studiecirklar och forskning för ett mer hållbart liv och löpande ordnas andra aktiviteter för både barn och vuxna.

Förutsättningar för gemenskap, ansvar och engagemang i kvarteret Sköterskan

Vid planeringen av HållBos kvarter i Sege Park ville byggherren säkra ett högt engagemang och tydligt medskapande från bostädernas framtida boende. Tillsammans med Arkitektkontoret Theory Into Practice genomfördes därför en workshop i projektets initialskede, för att samla in underlag till grund för utformningen av gemensamma utrymmen och utvecklingen av lösningar, service och tjänster som de boende efterfrågar. Deltagarna var intresserade personer från ByggVestas egen bostadskö. Resultatet av diskussionerna blev bland annat att den gemensamma lokalen i det nya huset ska utformas för att fungera som ett ”extra vardagsrum” för hyresgästerna. Ambitionen är att detta även ska leda till en bo-gemenskap som lever vidare i kvarteret. Idén om en bo-gemenskap öppnar upp för en boendeform som skapar ökad social hållbarhet även för den stora grupp som inte äger sin bostad.

Det var mycket intressant och värdefullt att höra de framtida boendes tankar om ett drömboende. Det hjälpte oss mycket i planeringsprocessen, säger Sofia Skarpsvärd, projektledare på ByggVesta

Om Sköterskan

I Sköterskan finns 113 lägenheter i varierande storlek, främst mindre lägenheter, mellan 1-3 rum och kök. Kvarteret är ritat av Liljewall Arkitekter som säger så här om gestaltningen ”Byggnadsvolymer med ett enkelt formspråk, fönstersättning och fasadmaterial som ger de nya husen ett släktskap till de befintliga sjuksköterskebostäderna.”

Sköterskan är det första av två kvarter som HållBo utvecklar i området. Sjuksalen med 114 hyreslägenheter kommer att vara färdigt under 2024.

”Jag ser verkligen fram emot att välkomna de första boende. De kommer att behöva ha lite tålamod innan hela området är klart, men det kommer att bli jättefint! Här i Sege Park ser jag och ByggVesta tillsammans med Bonnier Fastigheter också fram emot att fortsätta bidra till något unikt!”
– Kjell Ehrlin, fastighetsförvaltare ByggVesta

Kundservice