ByggVesta skapar lokala arbetstillfällen - ByggVesta

ByggVesta skapar lokala arbetstillfällen

ByggVesta vill vara del av lokalsamhället. För oss är det viktigt att ta aktiva beslut som gynnar de bostadsområden där vi bygger och förvaltar bostäder. Under 2021 har ByggVesta tagit in Faten Ali som områdesvärd vid Rinkebyterrassen genom att köpa in tjänster från företaget Yalla Rinkeby.

ByggVesta verkar för kvinnors arbetsmarknadsintegration och andra liknande samhällsförbättrande åtgärder. Vårt sätt att arbeta går ut på att lyssna till de som bor i området, förstå deras behov för att sedan hitta vägar till hur vi kan förbättra området.

Monica Salmi

– Redan 2015 innan vi byggde husen i Rinkebyterrassen intervjuade vi boende i Rinkeby för att höra vad de ansåg viktigt för området och om det fanns något speciellt vi skulle satsa på. Vi valde att ta vårt ansvar genom att göra mer än bara bygga, säger Monica Salmi, förvaltare på ByggVesta.

Arbetar med boende i lokalområdet

Det arbetsintegrerande sociala företaget Yalla Rinkeby är ett initiativ som startades 2016 och som nu utmynnat i ett autonomt företag av och för kvinnorna. Företaget, som delvis finansieras av ByggVesta, driver catering- och lunchrestaurang i en av ByggVestas fastigheter och ger kvinnor möjligheten att arbetsträna med målet att komma ut på arbetsmarknaden. ByggVesta ser fördelarna med att arbeta nära lokalsamhället och väljer därför att utveckla nya möjligheter för de som bor i området.

– Yalla Rinkeby är ett exempel på ett av våra initiativ som hjälper människor att komma närmare arbetslivet genom lärlings- och praktikplatser. Företaget är en lyckosam satsning som hjälper kvinnor långt ifrån arbetsmarknaden att kunna stå på egna ben. Att jobba socialt är inte alltid mätbart och kvantifierbart men det är ett viktigt arbete som gör samhällsnytta på riktigt, säger Alicia Åhlfeldt, hållbarhetsstrateg
på ByggVesta.

Vi vill att så många som möjligt ska vara sysselsatta och känna ett sammanhang och en gemenskap. Faten är väldigt viktig i sin roll då andra ser upp till henne och kan identifiera sig med henne.
Monica Salmi, Fastighetsförvaltare på Byggvesta

Faten Ali inspirerar andra

Köksbiträdet Faten Ali har under 2021 arbetat som områdesvärd – en roll vars uppgift är att ansvara för utemiljön, städa och se efter bostadsområdet. Faten bor i en av ByggVestas lägenheter på Rinkebyterrassen och har varit verksam inom Yalla Rinkeby i över 3 år. För ByggVesta var det viktigt att personen skulle ha en förankring till området. Som områdesvärd är hon en av flera representanter för det arbete som läggs ner på att förbättra förhållandena för de som bor i Rinkeby. Faten ser positivt på att få möjligheten att utföra nya sysslor samt inspirera andra som bor i området.

Faten Ali, områdesvärd för ByggVesta vid Rinkebyterrassen

– På Yalla Rinkeby gör jag allt från att städa och laga mat till att servera. Det är kul att göra andra saker också, som att vara områdesvärd. Jag blir glad när folk känner igen mig och mina kompisar säger att de också vill göra något liknande. Jag trivs i Rinkeby, det är bra här, säger Faten.

Vi ser fram emot fler satsningar och fler områdesvärdar i Rinkeby och i andra områden där behovet av arbetsmarknadsintegration är stort. Att folk uppskattar och ser upp till Faten är ett bevis på hur givande det är att engagera sig i lokalsamhället och försöka bidra till ett samhälle med hög sysselsättning och livskvalitet – något som Monica Salmi menar ligger som grund i ByggVestas arbetsfilosofi.

Kundservice