ByggVesta publicerar årsredovisning för 2021 - ByggVesta

ByggVesta publicerar årsredovisning för 2021

ByggVesta offentliggör idag sin årsredovisning för 2021. Årsberättelsen, en förkortad version, finns tillgänglig digitalt på vår hemsida.

År 2021 innebar ett fortsatt högt tempo under ett händelserikt år. Trots rubbade leveranskedjor, materialbrist och en cementkris lyckades vi tillsammans på ByggVesta parera utmaningarna och behålla en hög projekterings- och produktionstakt. Under året fortsatte vi med att driva branschen framåt – bland annat genom användningen av helt nya klimatsmarta material i våra byggnader, ett ökat socialt engagemang genom integrationsprojekt och genom att introducera moderna trygghetsskapande metoder för våra hyresgäster. 2021 visade på att vi är och kommer fortsätta vara det innovativa och erfarna fastighetsbolaget som formar morgondagens hållbara bostäder.

Den som önskar ett tryckt exemplar av årsberättelsen eller årsredovisningen är varmt välkommen att kontakta info@byggvesta.se för att beställa ett exemplar.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Jenny Jonsson VD, ByggVesta AB +46 76 119 90 84 jenny.jonsson@byggvesta.se

Läs årsberättelsen som en bläddringsbar PDF här

Kundservice