ByggVesta har fått markreservation i Hyllie - ByggVesta

ByggVesta har fått en markreservation i Hyllie

Vi på ByggVesta är stolta över att berätta att vi har fått en markreservation i det spännande området Öster om Hyllievångsparken i Malmö!

Tillsammans med våra samarbetspartners, Kaminsky arkitektur och Sydväst arkitektur och landskap, har vi arbetat hårt för att utveckla ett förslag som inte bara fokuserar på kvalitativ arkitektur, utan också på att främja klimatomställning och social hållbarhet. Att vår vision har fått gehör hos kommunen är en stor framgång och mycket glädjande för oss.

Det kommande halvåret kommer vi att fortsätta utveckla förslaget med förhoppningen att det ska resultera i ett avtal om markanvisning. Att vara en av de nio byggaktörerna som tilldelats markreservation är en ära för oss och bekräftar vårt åtagande för att skapa hållbara och trivsamma bostadsmiljöer.

Hyllie är att av Malmös största utbyggnadsområden med mycket bra läge centralt i Öresundsregionen. Öster om Hyllievångsparken omfattas i sin helhet av fyra bostadskvarter, två kon­torsbyggrätter, en förskola, en mobilitets- och parkeringsanläggning, allmänna gator och ett nytt torg.

Hyllie visionsbild från Malmö stad/Normaimages föreställande en grön utomhusmiljö vid ett flerbostadshus i rött tegel

Illustration Öster om Hyllievångsparken, från Malmö stad/Normaimages

Kundservice