Agribetong - nytt material för framtidens byggnader - ByggVesta

Agri™betong - Nytt material för framtidens byggnader

Som del av ByggVestas ambition att erbjuda mer klimatsmarta byggnader och skapa mer effektiva byggprocesser utvärderar vi och våra samarbetspartners kontinuerligt nya material och metoder. Med ökande utsläppsrättpriser och en koldioxidintensiv cementindustri har vi under den senaste tiden tittat närmre på hur betonganvändningen i våra byggnader skulle kunna bli mer hållbar.

En nödvändig omställning

Ur ett nationellt perspektiv måste betongindustrin drastiskt minska sitt klimatavtryck för att nå Sveriges mål om nollutsläpp till 2045. Det räcker helt enkelt inte med att fasa ut fossila bränslen – vi måste förändra sättet vi producerar och använder betong på för att komma ner i utsläpp.

Tillsammans med forskningsinstitutet RISE, betongtillverkaren Strängbetong, Södertälje kommun, Lantmännen och forskningsinstitutet Swerim har ByggVesta under flera år arbetat med att ta fram ett mer hållbart alternativ till traditionell industriell betong. Produkten, som vi kallar för Agri™betong, skapas genom att tillsätta aska från spannmålsskal i betongtillverkningen för att ersätta delar av cementen. Cementmängden halveras från omkring 380 kg cement per kubikmeter betong, till 200 kg cement per kubikmeter. Resten av betongen fylls ut med s.k. ballast (sand, stenar och grus). Betongen som bildas har ungefär hälften så stort klimatavtryck som traditionell industriell betong.

En restprodukt av en restprodukt skapar en ny form av betong

Den aska som ersätter delar av cementen i Agribetongen är en restprodukt från fjärrvärmeanläggningar som förbränner skalen. En klar fördel är att liknande restprodukter från jordbruket i form av havre-, vete- och risskal finns världen över. Möjligheterna till en mer hållbar betongproduktion är därför mycket goda.

Konstruktionsslimning

Parallellt med att få produktionen av betongelement att bli mer hållbar har vi på ByggVesta även arbetat med ett projekt som fokuserat på själva användningen av betongen. I vårt slimningsprojekt har vi använt betongelement i flera fastigheter som har väggdimensioner på 180 millimeter, till skillnad från branschstandarden på 200 millimeter. Väggarna fyller fortfarande sin funktion, med bibehållen isolering och hållfasthet, och mängden betong reduceras med 10% vilket gör att fler betongelement kan transporteras till byggprojekten per lastbil. En ytterligare fördel med slimningsprojektet är att boytan i våra fastigheter ökar i takt med att betongväggarna blir tunnare.

– Efterhand kommer vi både köpa mycket mindre mängder betong, samt betong med lägre cementinnehåll, eftersom vi nu hittar substitut och effektiviserar på så många sätt, säger Marcus Svensson, VD ByggVesta Development.

Nästa steg - större produktion och användning i fler fastigheter

ByggVesta planerar att under 2022 fortsätta använda Agri™betong i flera av våra fastigheter. För att använda betongen i större utsträckning behöver dessutom produktionen skalas upp. En av våra partners, Strängbetong, planerar att bygga ut sin fabrik i Örebro för att kunna producera betongen på industriell skala. Vi förutspår en gradvis omställning till Agri™betong, där både tillverkare och anläggare börjar ställa allt hårdare krav på hållbara material.

Vi är beredda på att inledningsvis betala lite mer för nya metoder och material i syfte att påskynda omställningen till ett mer hållbart byggande. Vi vill tillsammans med våra samarbetspartners driva den här spännande utvecklingen åt rätt håll.
Bill Ögren, Chef Produktion på ByggVesta

Element av Agribetong monteras på fastigheten Sköterskan 2021

Används i ByggVestas fastigheter

Under november 2021 installerades det första betongelementen högst upp i vår fastighet Sköterskan i Sege Park, Malmö. Det är första gången som betong från jordbruket används i en fastighet.

Kundservice