13 år senare - Kjell har fortfarande samma positiva känsla - ByggVesta

13 år senare

– Kjell har fortfarande samma positiva känsla

Kjell Ehrlin, fastighetsförvaltare på ByggVesta i Malmö

Kjell Ehrlin, som jobbat på ByggVesta i tretton år har en unik inblick i bolagets framgångsrecept och vad som gör ByggVesta speciellt.

Jag har alltid fått känslan att bolaget vill behålla en personlig och varm stämning ända ner till varje medarbetare. Även om jag jobbar ganska mycket ensam, har jag sedan start känt mig som en viktig del av företaget. Ledningen har varit väldigt öppna och måna om att man trivs. På större bolag kanske man gör sitt jobb och sen går hem. Här gör man lite mer för att man trivs så bra. Den positiva känsla jag hade när jag först anställdes är densamma.

ByggVesta var tidiga med att vara en närvarande fastighetsförvaltare och fastighetsägare. Genom att etablera en kultur som genomsyrar hela verksamheten ända ut till de som bor i fastigheterna, etableras ett tydligt tänk i hur vi vill bedriva vår verksamhet genom alla led.

Kundservice