Yalla Rinkeby - Möjligheter & lägenheter i Rinkeby - ByggVesta

Yalla Rinkeby

ByggVestas sociala ansvar

ByggVesta vill vara del av lokalsamhället och ta ansvar för hela områdets utveckling på de platser där vi verkar. Vårt arbete handlar både om att få våra boende att känna sig inkluderade och trygga samt likväl att satsa på sociala projekt.

ByggVestas sociala ansvar

För oss på ByggVesta är det viktigt att ta ansvar för hela områdets utveckling på de platser vi verkar. En framgångsrik satsning som ByggVesta lade grunden för är Yalla Rinkeby. Satsningen startades 2016, med inspiration och värdefulla erfarenheter från kvinnokooperativet Yalla Trappan i Rosengård, Malmö.

Målet med Yalla Rinkeby och liknande samhällsförbättrande åtgärder är att skapa arbetstillfällen, bidra till en ökad ekonomisk självständighet och integrera personer i lokalsamhället.

Vårt sätt att arbeta går ut på att lyssna till de som bor i området, förstå deras behov för att sedan hitta vägar till hur vi kan bidra till en positiv områdesutveckling. Yalla Rinkebys cateringverksamhet är ett exempel där vårt engagemang skapat unika samarbeten mellan privat och offentlig sektor genom arbetsträning och språkträning för kvinnor.

ByggVestas ägare Laurie McDonald Jonsson och Jenny Jonsson, som nu också är vd för bolaget, har båda från allra första början varit drivande krafter och eldsjälar i Yalla Rinkeby.

Det allra viktigaste för mig är att idéerna ska komma från de boende själva – de vet såklart bäst om vad som saknas i deras område. Vi åkte dit för att lyssna. I Rinkeby förstod vi snabbt att det behövs mer utrymme för kvinnorna att förverkliga sina idéer och drömmar.
– Laurie McDonald Jonsson

Vägen till Yalla Rinkeby

När Stockholms stad beslutade att överdäcka E18 för att skapa 400 nya bostäder på den nya Rinkebyterrassen såg vi en enorm möjlighet att skapa bra bostäder i Rinkeby med närhet till naturen på Järvafältet och samtidigt bidra till utvecklingen av en stadsdel med stor potential.

Vi vet hur man bygger riktigt bra bostadshus. Men vi vill förändra världen med våra hus, och då krävs mer än bara byggnader.

Vi ville veta vad rinkebyborna bäst behövde av det vi kan bidra med utöver just hus. Därför genomförde vi enkäter och mängder med personliga möten. Vi pratade med över 1000 boende i området, och efter en omröstning bland Rinkebys invånare blev det tydligt att många önskade en plats för kvinnor att utvecklas. Vår satsning fick namnet Yalla Rinkeby. Med fokus på samhällsnytta, omtanke och långsiktighet ville vi skapa nya möjligheter i Rinkeby.

Idag är Yalla Rinkeby restaurang och cateringverksamhet som verkar för att ge utrikesfödda kvinnor, som befinner sig långt från den konventionella arbetsmarknaden, ökade förutsättningar till arbete och förbättrad livskvalitet, men framför allt integration. Årligen anvisas runt 20 kvinnor till projektet via socialtjänst och arbetsförmedling. Av dessa har 25–45 % gått vidare till arbete eller studier. Den personliga utvecklingen för individerna i programmet med att lära sig svenska, tillhöra ett sammanhang och känna på arbetslivsstrukturen är av stor betydelse och kan inte förminskas till endast numeriska värden.

ByggVestas enagemang i Yalla Rinkeby är stort än idag, med såväl tid som ekonomiska medel. Allt överskott av försäljning från catering, café och produkter går tillbaka till verksamheten.

Som långsiktiga fastighetsägare så ser vi oss själva som en del av samhället där vi bygger och då blir det självklart att man även ska investera i områdets framtid. Vi, liksom alla som bor där, har ett ansvar att bidra till områdets positiva utveckling i form av trygghet och lika villkor för alla.
– Marit Appelgren, fastighetschef ByggVesta

Yalla Rinkeby är ett arbetsintegrerat socialt företag med stora drömmar och stark gemenskap. Via verksamheten ges kvinnor möjlighet till arbete och integration.

Yalla Rinkeby är ett arbetsintegrerat socialt företag med stora drömmar och stark gemenskap. Verksamheten ger kvinnor möjlighet till arbete och integration.

Läs mer om Yalla Rinkeby på deras webbplats.

Vill du samarbeta med oss?

Vi vill fortsätta att utveckla idéer och skapa arbetstillfällen ihop med boende och företag i våra bostadsområden. Att ta vårt sociala ansvar hänger ihop med vår kärnverksamhet: att bygga och förvalta hus. Vi är övertygande om att långsiktiga satsningar skapar trygghet och bättre livskvalitet för såväl våra hyresgäster som alla andra invånare – och att det höjer områdets attraktivitet och värde.

Vi är verksamma i flera områden runt om i Sverige där vi engagerar oss utöver att bara bygga bostäder. Om du är en eldsjäl, entreprenör eller etablerad småföretagare som är aktiv i våra områden tveka inte att kontakta oss för att se om vi kan hitta ett samarbete.

Kundservice