För våra leverantörer - ByggVesta

Leverantörinformation

För dig som är leverantör till ByggVesta, HållBo, Grön Bostad och Granit Bostad.

För att kunna hantera fakturor så effektivt som möjligt, har vi ett antal krav på fakturors innehåll och kvalitet. På den här sidan hittar du kraven liksom våra olika fakturaadresser.

I följande ordning prioriterar vi fakturor som kommer in till oss:

 1. E-faktura
 2. PDF-faktura – [organisationsnummer]@kollektorinvoice.se
 3. Pappersfaktura

Fakturaadress

Observera att den är unik för vart och ett av våra bolag och ska skrivas som följer,(organisationsnumret ska stå med)

BOLAGSNAMN
Organisationsnumret, FE 54134
Box 4
737 21 FAGERSTA

Här hittar du våra fakturaadresser till våra olika bolag

Obligatoriska fält på fakturan

 • Beställarens projektnummer (4 siffror) vid faktura ställd till ByggVesta Development AB
 • Säljarens och köparens namn samt adress
 • Fakturanummer, fakturaadress och fakturabelopp
 • Avser fakturan utfört arbete ska det anges om F-skattsedel finns
 • Bankgironummer i första hand, alternativt Plusgironummer
 • Leveransadress
 • Momsregistreringsnummer

Övrigt gäller

 • Endast en faktura inkluderat bilagor i pdf-format per mail
 • Skicka inte fakturakopia
 • Vid omvänd skattskyldighet måste vårt momsregisteringsnr anges SE556797548601
 • Samlingsfaktura får endast skickas om det avser samma projekt
 • Om betaldagen infaller på en helgdag kommer betalning att ske påföljande arbetsdag.
 • Eftersom vi hanterar stora mängder fakturor kan vi behöva skicka tillbaka de fakturor som inte innehåller den information vi specificerat ovan. Betalningsperiod räknas då efter ny ankomst-registrering. Dröjsmålsräntor på fakturor på grund av att ovanstående uppgifter saknas accepteras inte.

Har du frågor?

Kontakta ekonomiavdelningen på ekonomi@byggvesta.se eller ring vår växel på 08-6940780.

Kundservice