Vår uthyrningspolicy

Vi erbjuder ett tryggt och hållbart boende med hög kvalitet som underlättar en medveten vardag för alla som bor hos oss. Alla som uppfyller vår hyrespolicy kan teckna ett hyreskontrakt och bli ytterligare en av våra mycket nöjda hyresgäster.

 

På uppdrag av fastighetsägaren Grön Bostad sköter ByggVesta all uthyrning och förvaltning av Grön Bostads hyresrätter. Det är därför du ställer dig i kö hos oss på ByggVesta. Mer information om våra köregler hittar du här.

Innan du kan tacka ja till en ByggVesta-lägenhet (även student eller ungdomslägenhet för kompisar) måste du ladda upp giltiga intyg som styrker bl a din inkomst

Du behöver alltså ladda upp dokument som bland annat styrker din inkomst eller intygar att du studerar innan du kan tacka ja till en lägenhet. Dokumenten är sedan giltiga i 6 månader, så det är viktigt att du alltid har aktuella dokument uppladdade. Dokumenten laddar du upp via Mina sidor eller vår app. När du är inloggad tryck på den gröna knappen "Lägg till fil", "Välj kategori" (intyg) och sedan den blå knappen "Ladda upp"

Om du har en medsökande – glöm ej att ladda upp dokument som styrker även denna inkomst.

Dokument vi godkänner då du ska söka en lägenhet hos oss:

 • För studentlägenhet: Resultat för tidigare kurser (resultatintyg) och bevis på på registrerade kurser (registreringsintyg) Är du nyantagen student laddar du upp ditt antagningsbesked. Du måste vara aktivt studerande och klara minst 15 högskolepoäng per termin.
 • Arbetsgivarintyg/Anställningsavtal samt de tre senaste lönespecifikationerna
 • Föräldrapenning med beslut från Försäkringskassan inklusive anställningsavtalet
 • Pensionsbesked och kontoutdrag
 • Beslut om Sjukersättning/Sjukpenning
 • Beslut om Aktivitetsersättning (tidsbegränsat och för unga)
 • Beslut om A-kassa 
 • Årsredovisning och intyg från revisor som visar hur mycket du som egen företagare tar ut i lön.

Våra generella villkor som alltid gäller oavsett lägenhetstyp

 • Hyresgästen ska ha fyllt 18 år vid hyreskontraktets upprättande.
 • Hyreskontrakt tecknas endast med den huvudsökande. Gemensam inkomst läggs till grund för godkännande i de fall medsökande finns som avser bo tillsammans med den huvudsökande. Eventuell överlåtelse av hyreskontrakt regleras av hyres-, sambo- och äktenskapslag.
 • Kreditupplysning tas alltid innan erbjudande om att teckna hyreskontrakt. Inga betalningsanmärkningar får föreligga.
 • Om den sökande tidigare haft förstahandskontrakt ska goda boendereferenser kunna uppvisas på anmodan. Inga störningsanmärkningar eller annan misskötsel får föreligga.
 • Vi förbehåller oss alltid rätten att välja hyresgäst. 
 • Det ska under hela hyrestiden finnas en gällande hemförsäkring.
 • Du som hyresgäst ska visa hänsyn till dina grannar och inte missköta allmänna utrymmen. Om du orsakar en konstaterad störning kan du behöva betala en avgift för störningsjourens utryckning eller städning och sanering. 
 • Vi tillämpar regler mot trångboddhet för att förhindra osunda boendeförhållanden. Antal personer som ska bo i lägenheten måste vara rimligt i förhållande till lägenhetens planlösning och storlek.
 • Om du visar intresse för en lägenhet och inte uppfyller våra hyreskrav avseende inkomst blir du spärrad i ett år från att söka lägenhet hos oss.
 • Om du lämnar falska intyg gör vi alltid en polisanmälan, och du spärras från att söka lägenhet hos oss igen.
 • Om du blir tilldelad en lägenhet efter att ha tackat ja till erbjudandet och drar dig ur innan du signerat, blir du spärrad i ett år.
 • Om du häver ett tecknat kontrakt innan tillträde blir du också spärrad i ett år från att söka lägenhet hos oss.

Våra kompletterande villkor för dig som söker standardlägenhet

 • Generella villkor enligt ovan.
 • Du ska ha regelbunden inkomst i minst 6 mån från inflyttningsdagen i form av arbete, pension, inkomst av kapital, a-kassa, statliga studiemedel, föräldrapenning, sjukersättning, sjukpenning, aktivitetsersättning (tidsbegränsat för unga)
 • Din månadsinkomst före skatt måste vara minst 3 gånger månadshyran för lägenheten. Inkomst verifieras mot taxerad inkomstuppgift samt mot intyg om inkomst.
 • Om du har ett annat boende måste du visa upp ett uppsagt hyreskontrakt alternativt försäljningskontrakt för din villa eller bostadsrätt.
 • Du ska vara skriven på adressen.
 • När du har fått ett hyreskontrakt via vår bostadskö nollställs dina köpoäng på inflyttningsdagen.

Våra kompletterande villkor för dig som söker studentlägenhet

 • Generella villkor enligt ovan.
 • Studentlägenheterna i Stockholm tilldelas endast studerande vid lärosäte i Stockholms län. Distansstudier godkänns ej.
 • Studentlägenheterna i Linköping prioriteras studerande vid Linköpings Universitet samt studerande vid Campus Norrköping och Hälsouniversitetet.
 • Hyresgästen ska vara antagen till minst 15 högskolepoäng vid universitet, högskola eller annan likvärdig utbildning. Det är upp till den sökande att själv uppvisa att studier vid yrkeshögskola motsvarar minst 15 högskolepoäng per termin, med till exempel ett utlåtande av studievägledare.
 • Hyresgästen kan ha anställning som doktorand.
 • Hyresgästen ska vara aktivt studerande och klara minst 15 högskolepoäng per termin.
 • Dispens kan ges till praktik under max 12 månader under pågående studier, om intyg uppvisas.
 • När du har fått ett hyreskontrakt via vår bostadskö behåller du dina köpoäng hos oss.
 • Studentlägenheter upplåts som tillfällig genomgångsbostad under max 6 år, under förutsättning att du bedriver aktiva studier om minst 15 högskolepoäng per termin.
 • Det är möjligt att överlåta sitt hyreskontrakt för studentbostad till sin inneboende, förutsatt att båda har varit folkbokförda på adressen tillsammans i minst 2 år och under förutsättning att inneboende uppfyller alla hyresvilkor för studentlägenheten. Observera att tiden för att bo i lägenheten är max 6 år och detta gäller från datumet den första kontraktsinnehavarens avtal börjat gälla. Överlåtelse kan dock aldrig ske efter andrahandsuthyrning.
 • Större studentlägenheter (3:or och 4:or) upplåts till en student, som sedan tecknar inneboendeavtal med en annan student.

För andrahandsuthyrning av studentlägenhet:

 • Förstahandshyresgästen ska ha bott i lägenheten minst 6 månader innan eventuell andrahandsuthyrning.
 • Förstahandshyresgästen måste ha hyresvärdens tillstånd att hyra ut lägenheten i andra hand.
 • Andrahandshyresgästen ska vara aktiv student, under samma förutsättningar som förstahandshyresgästen.

Våra kompletterande villkor för dig som söker ungdomslägenhet för kompisar

 • Generella villkor enligt ovan.
 • Du kan teckna kontrakt på våra ungdomslägenheter från den dag du fyllt 18 år till och med det år du fyller 25 år.
 • Din månadsinkomst före skatt måste vara minst 2 gånger månadshyran för lägenheten. Inkomst verifieras mot taxerad inkomstuppgift samt mot intyg om inkomst.
 • Bara en person får teckna sig på hyreskontraktet.
 • Inkomst från den medsökande (kompisen) får tillgodoräknas.
 • Personen på hyreskontraktet måste teckna inneboendeavtal med sin medsökande kompis som är 18-25 år, och skicka inneboendeavtalet till ByggVesta.
 • Hyresgästen ska vara skriven på adressen.
 • När du har fått ett hyreskontrakt på en ungdomslägenhet via vår bostadskö behåller du dina köpoäng hos oss.
 • Du får bara byta din lägenhet med person som är mellan 18-25 år och som uppfyller vår hyrespolicy.

På byggvesta.se använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.