För dig som bor hos ByggVesta

Här hittar du information som du bör ta del av när du bor i en av våra fastigheter.

Hur du hittar till oss

Enklast når du oss via Mina Sidor här på hemsidan. Där kan du bland annat se hyresavier, avtal, göra felanmälan och ändra dina kontaktuppgifter.

Din lägenhet

Du får inte, utan särskilt tillstånd från hyresvärden, ändra lägenhetens fasta inredning eller utrustning. Ej heller göra ingrepp eller förändring i lägenhetens vatten-, värme- eller elsystem.

En hemförsäkring på lägenheten ska tecknas och vara giltig under hela hyrestiden.

Vad får jag göra själv?

Trots att du bor i en hyresrätt har du rätt att göra åtgärder i lägenheten så länge det går att återställa när du flyttar därifrån. Självklart får du sätta upp tavlor, hyllor, TV etc. men tänk på att använda rätt verktyg och material, samt att det ska återställas när du flyttar från lägenheten, annars riskerar du att bli ersättningsskyldig.

Vid större åtgärder som exempelvis målning av väggar önskar vi att ni gör detta i samråd med fastighetsförvaltaren/områdesansvarig.

Regler mot trångboddhet

Vi tillämpar regler mot trångboddhet för att förhindra osunda boendeförhållanden. Antal personer som ska bo i lägenheten måste vara rimligt i förhållande till lägenhetens planlösning och storlek. Därför har vi dessa regler (boende personer inklusive barn):

1 rok - max två personer 

2 rok - max tre personer

3 rok - max fyra personer 

4 rok - max sex personer 

5 rok - max åtta personer.

Skador och slitage

Fel eller brister i lägenheten ska snarast anmälas till hyresvärden. Det gäller även eventuell förekomst av ohyra/skadeinsekter. Felanmälan gör du enklast via Mina sidor. 

En felanmälan avseende skada som orsakats av dig som hyresgäst (onormalt slitage) t ex att du tappat en parfymflaska i handfatet så att en spricka uppstått, eller om du på annat sätt varit vårdslös med lägenhetens inredning, kan du själv komma att debiteras för detta vid åtgärd av skadan.

När du flyttar ut kommer en besiktning att genomföras som då bedömer eventuellt slitage. Om detta överstiger det som bedöms vara vanligt levnadsslitage, kommer du att bli debiterad, så var rädd om din lägenhet. 

Sopsortering

Då vi som hyresvärd tillhandahåller möjlighet till sopsortering är det viktigt att du känner till vad som gäller.

Här är en länk, som informerar på 25 språk om hur du sorterar dina sopor. Skriv gärna ut detta dokument och förvara synligt hemma.

Skötselråd (och vad som åligger dig som hyresgäst att utföra själv)

För att minska risken för stopp i fastighetens avloppssystem; häll inte matolja, fett, ägg och dylikt i diskho eller övriga avlopp. Endast toapapper och det som passerat genom kroppen får gå i toalettstolen.

Här finner du instruktioner hur du ska sköta din lägenhet på bästa och enklast möjliga sätt.

Gör rent köksfläkten
Rensa golvbrunnen i badrummet
Rengöra vattenlåset till tvättmaskinen
Stopp i diskho
Om du har avfallskvarn
Stopp i handfatet
Om elen slutar fungera

Felanmälan

Felanmälan görs alltid via "Mina Sidor" eller via telefonnumret du finner bland annat på dina hyresavier.

ByggVesta ansvarar endast för rena fastighetsfel. Vid övriga fel samt tjänster utförda av förvaltaren debiteras hyresgästen.

Hyresinbetalningar

Hyran betalas månadsvis i förskott med bankgiro eller autogiro och ska vara Grön Bostad/ByggVesta tillhanda senast den sista vardagen i föregående månad. Du har en skyldighet att betala hyran oavsett om du fått någon avi eller inte. Du når alltid din hyresavi via Mina Sidor. Om hyran inte är oss tillhanda i tid skickas ärendet vidare för inkasso utan förvarning.

Autogiro är en kostnadsfri tjänst och ett bekvämt sätt att betala hyran på utan att behöva bevaka förfallodagar. Det enda villkoret är att det finns pengar på kontot när dragningen sker.

Blankett för anmälan av autogiro kan du få via hyresadministrationen.

Viktigt att tänka på vid autogiro: Det kan dröja innan autogirot sätts igång. Autogiro är en service för hyresbetalning som vi tillhandahåller, men det är ändå ditt ansvar att kontrollera ditt konto så att pengarna faktiskt dragits från ditt konto på förfallodagen.

I dagsläget kan vi inte erbjuda e-faktura.

Parkering

Är du intresserad av att hyra en garageplats får du kontakta Q-park eller Parkando som hyr ut och bevakar alla parkeringar i och runt våra fastigheter. (Kontrollera vilket parkeringsbolag som ansvarar för just din fastighet först)

Kontakta Q-park på 0771-96 90 00 eller byggvesta@q-park.se 

Kontakta Parkando via deras hemsida: http://www.parkando.se

Trivsel och goda råd

För att alla ska trivas med sitt boende är det viktigt att visa hänsyn och respektera varandra.

Ljud

Musik är en självklar del i livet för många, men håll en lagom volym, särskilt sena kvällar. Enligt hyreslagen ska du som hyresgäst ta extra hänsyn till dina grannar mellan 20.00 - 08.00 varje dag. En gängse regel är att efter 22.00 ska det vara tyst, veckans alla dagar. Om du vid ett specifikt tillfälle ska ha en fest så meddela gärna dina grannar i god tid och tänk på att respektera din omgivning.

Du bör undvika att hamra/borra i lägenheten mellan 20:00 och 08:00 på vardagar och innan 10:00 på lördag, söndag samt helgdag.

Tänk på att om du orsakar en störning enligt störningsjourens bedömning på plats, så debiteras du kostnaden för störningsjourens utryckning.

Husdjur

Husdjur ska hållas kopplade såväl ute som i gemensamma utrymmen inomhus. Som djurägare är du skyldig att ha uppsyn över ditt husdjur, så det inte orsakar störningar, skadar någon eller förorenar lekplatser och trädgårdsytor eller utrymmen i huset.

Lägg inte ut mat till djur då det kan dra till sig råttor och fåglar.

Allmänna utrymmen

För att säkerställa en god framkomlighet för utryckningspersonal och minska risk för spridning av eventuell brand ska allmänna ytor i fastigheten hållas fria från personliga föremål.

Vid överträdelse omhändertas föremålen och berörd hyresgäst kan debiteras.

Rökförbud gäller i husets samtliga allmänna utrymmen.

Soppåsar får inte läggas ut på loftgångar/i trapphus eftersom de drar till sig råttor och fåglar. Om du skräpar ner i allmänna utrymmen (som trapphuset eller soprummet) kan du bli skyldig att betala en tilläggsavgift för städning och sanering.

Balkong eller uteplats

Om du vill grilla på balkongen eller uteplatsen - använd en el-grill.

Mattor skakas så det inte påverkar dina grannar, alltså inte från balkongen eller fönster.

Du ansvarar för att hålla balkong /uteplats fri från snö och is, och för att stänga fönster eller dörr så vatten- eller frysskador inte uppkommer. Tänk också på att stark vind kan skada fastigheten om fönster eller dörrar blåser upp.

Blomlåda och dylikt är trevligt men får bara hängas på insidan av räcket på balkong/uteplats och inte utanför fönster.

Det är inte tillåtet att ha en plastpool (t ex uppblåsbar) för barn, med vatten i på balkong/loftgång, då varken balkong eller loftgång är konstruerade/dimensionerade för detta ändamål.

Släckta fimpar och snus läggs självfallet i din egen soppåse.

Parabol, antenn och markis

Parabol eller antenn får inte monteras på fastighetens fasad eller tak. Markis eller annan solavskärmning får inte monteras på fasad utanför lägenheten. Endast invändig solavskärmning är tillåten.

Parkering/garage

Garaget är endast avsett för uppställning av ett (1) motorfordon per förhyrd p-plats, samt i vissa fastigheter även cyklar, men då på särskilt anvisad plats. Av brandsäkerhetsskäl får således ingenting övrigt, så som extra däck, kemiska vätskor eller dylikt placeras där. Garagestädning ska enkelt kunna göras.

Endast byte av däck samt invändig städning i bilen får ske i garaget förutsatt att inget skräp lämnas kvar. Biltvätt, service och övriga reparationer sker på verkstad eller avsedd plats i garaget, om sådan finns.

Andrahandsuthyrning

Uthyrning av lägenheten i andrahand måste godkännas av hyresvärden. Godkända motiv till andrahandsuthyrning är arbete på annan ort och samboskap på prov. Intyg på anledning till andrahandsuthyrning ska postas som bilagor med ansökan. 

Olovlig andrahandsuthyrning bryter mot hyreslagen. Kom ihåg att det alltid är du som förstahandshyresgäst som ansvarar för lägenheten, eventuella störningar samt hyresbetalningen. Om du hyr en lägenhet av oss, men INTE är folkbokförd/mantalskriven på den adressen begår du ett brott mot Folkbokföringslagen, vilket vi alltid anmäler till Skatteverket.

Från och med 1 oktober 2019 finns nya, striktare regler för andrahandsuthyrning. Läs uppdateringarna här:

Uppdaterade regler för andrahandsuthyrning

Blanketter för andrahandsuthyrning hyresrätt finner du här:

Ansökan om andrahandsuthyrning
Andrahandsavtal mellan förstahandshyresgäst och andrahandshyresgäst

Ansökan med tillhörande bilagor postas till:

ByggVesta/Grön Bostad
Box 30010
104 25 Stockholm

Ansökan ska vara oss tillhanda minst 1 månad innan önskad avtalsperiod.

Andrahandsuthyrning av studentlägenhet

Vill du hyra ut din studentlägenhet i andra hand krävs tillstånd av hyresvärden. Din andrahandshyresgäst måste också vara student. Giltiga skäl är studier på annan ort eller samboskap på prov. Intyg för studier på annan ort eller intyg för samboskap ska lämnas in som bilaga. Observera att även studieintyg för andrahandshyresgästen behöver bifogas ansökan. Andrahandsavtal med tillhörande bilagor postas/lämnas till områdesansvarig.

Olovlig andrahandsuthyrning bryter mot hyreslagen. Kom ihåg att det alltid är du som förstahandshyresgäst som ansvarar för lägenheten, eventuella störningar samt hyresbetalningen. Om du hyr en lägenhet av oss, men INTE är folkbokförd/mantalskriven på den adressen begår du ett brott mot Folkbokföringslagen, vilket vi alltid anmäler till Skatteverket.

Blankett för andrahandsuthyrning/andrahandsavtal för studentbostad finner du här:

Andrahandsavtal mellan förstahandshyresgäst och andrahandshyresgäst

Ansökan med tillhörande bilagor postas/lämnas till områdesansvarig.

Lägenhetsbyte

ByggVesta/Grön Bostad har ingen intern byteskö. Byte av bostad kan ske genom ett direktbyte eller en så kallad byteskedja. Enligt hyreslagen §35 måste du ha beaktansvärda skäl för att få tillstånd till lägenhetsbytet. Det kan till exempel vara att du på grund av ändrade familjeförhållanden behöver mindre eller större bostad. 

Om du vill ansöka om ett lägenhetsbyte måste du fylla i en bytesblankett. Blanketten hittar du här.

Tillsammans med bytesansökan ska följande dokument finnas med, från personen du vill byta med:

Kopia på hyreskontrakt eller motsvarande
Kopia på anställningsavtal
Tre lönespecifikationer
Personbevis

Ansökan med tillhörande bilagor postas till:

ByggVesta/Grön Bostad
Box 30010
104 25 Stockholm

Ansökan ska vara oss tillhanda minst 4 månader innan önskat bytesdatum.

Bytesansökan ska godkännas av oss och annan hyresvärd/hyresvärdar innan bytet kan genomföras. Vid byten följer vi vår vanliga hyrespolicy.

Uppsägning av hyreskontrakt för vanlig lägenhet eller studentlägenhet

Uppsägning av lägenhet ska ske minst 3 (tre) hela kalendermånader innan utflyttning. För studentlägenheter är uppsägningstiden 2 (två) kalendermånader om du säger upp lägenheten efter avtalstidens början. Säger du däremot upp din studentlägenhet innan avtalstidensbörjan är uppsägningstiden 3 (tre) kalendermånader.

Du kan säga upp din lägenhet digitalt, inloggad på "Mina sidor" med BankID / Mobilt BankID eller genom att skriva ut och fylla i en uppsägningsblankett och skicka till oss med post. Uppsägningsblanketten ska ha poststämplats senast den sista dagen i månaden. Om uppsägningen är "partiell" - vänligen förtydliga detta på blanketten.

Uppsägningsblankett för vanlig lägenhet finner du här

Uppsägningsblanketten postas sedan till:

ByggVesta/Grön Bostad
Box 30010
104 25 Stockholm

Uppsägningsblankett för studentlägenhet finner du här.

Uppsägningsblankett för studentlägenhet postas/lämnas till områdesansvarig. Du kan även säga upp din studentlägenhet digitalt, inloggad på "Mina sidor" med BankID / Mobilt BankID.

Avflyttning sker senast klockan 12.00 den första vardagen i månaden. Om den avflyttande hyresgästen inte utrymmer lägenheten i tid är den skyldig att ersätta skadan som orsakas därav. Ni måste lämna tillbaka nycklarna senast klockan 12.00 på utflyttningsdagen.

Om du ska flytta ut tidigare än avtalat uppsägningsdatum - och hyresgästen efter dig ska flytta in tidigare än avtalat i hyreskontraktet behöver du fylla i en fullmakt, som du finner här. (Detta för att den nya hyresgästen ska kunna kvittera ut nycklarna tidigare också.)

Checklista för flyttstädningen finner du här.

På byggvesta.se använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.